Hvorfor tar du fly selv om du bryr deg om miljøet?

P3 FORKLARER: Hjernen støtter deg i alle valg du tar.