Royalteen: Arvingen

Har nok av kvaliteter til å slå an hos målgruppa.