Hvilken Mario-sopp er du?

  1. Hvordan er morgenrutinene dine?
  2. Hvem er du i vennegjengen?
  3. Hvor setter du deg på bussen?
  4. Når du sliter med en vanskelig oppgave på skole/jobb...
  5. Hva spiser du til lønsj?
  6. Hvor ofte snakker du med moren din?
  7. Hvordan vil du beskrive ditt forhold til rørleggere?