Filmanmeldelser > Dirk Ohm – Illusjonisten som forsvant