kino


Oslo kino blir dansk

Oslo kino blir dansk

For 600 millioner kroner blir det danske mediekonsernet Egmont de nye eierne av Oslo kino.