Til nrk.no

Silja Sol - Øyafestivalen 2015

Silja Sol under Øyafestivalen 2015. Foto: Rashid Akrim /NRK P3
Øyafestivalen 2015
Øyafestivalen 2015. Foto: Rashid Akrim / NRK P3
Silja Sol - Øyafestivalen 2015
Silja Sol under Øyafestivalen 2015. Foto: Rashid Akrim /NRK P3
Silja Sol - Øyafestivalen 2015
Silja Sol under Øyafestivalen 2015. Foto: Rashid Akrim /NRK P3