by:larm 2013


Blir de mange små «det neste store»?

Blir de mange små «det neste store»?

Kommer store aktører noen gang til å utkonkurrere iTunes, Spotify og Pandora, eller blir framtidas musikkmarked bare enda mer fragmentert?