Anmeldelser: pathos som gjennomsyrer enhver tekstlinje litt for mye til å være troverdig.