Del på instagram


1. Lagre bildet over på din mobil
2. Legg det ut på instagram med teksten under (eller finn på din egen)

Jeg støtter P3aksjonen og Kirkens bymisjon i deres arbeid for et varmere og mer inkluderende samfunn. Følg P3-aksjonen live på P3.no Følg P3-aksjonen live på P3.no!
#p3aksjonen