Dagens høyreekstreme har lav oppslutning

- Man skal være forsiktig med å gjøre Vigrid større og farligere enn det de er, sier ekspert på høyreekstremisme.