Capitol vant over Redigi

Konsept for videresalg av «brukte» filer stoppes av internasjonalt plateselskap.

Man har lenge spekulert på i hvilken grad musikkfiler kan la seg selge videre som «brukte», på samme måte som fysiske cd-plater eller DVD-filmer.

Tidligere i år fortalte vi at Amazon antagelig går med planer for et konsept der du kan selge videre filene du ikke lenger ønsker å eie. Noe som blant annet avhenger av at originalfila blir sletta når transaksjonen er gjennomført.

Redigi hevder det de driver med er lovlig. en amerikansk domstol er uenig. Illustrasjon: Redigi.
Redigi hevder det de driver med er lovlig. en amerikansk domstol er uenig. Illustrasjon: Redigi.

Bryter med opphavsretten

Vi har også fortalt om ReDigi som åpna sin tjeneste i 2011. Her kan du kjøpe musikk, både ny og «brukt». Advokatfullmektig ved GramArt Christian Wadahl Uhlen omtalte imidlertid konseptet som i strid med norsk lov.

– En slik forretningsmodell er etter mitt syn klart i strid med norsk åndsverklov, sa han til P3.no.

For et drøyt år siden saksøkte plateselskapet Capitol Records Redigi, og har nå ifølge Reuters vunnet fram med sitt syn i rettssaken. Dommen sier at Redigi sin virksomhet bryter deres opphavsrett.

Les også:

Amerikansk rett mener Redigi sitt konsept for videresalg minner om eldre tiders «piratvirksomhet» da man tok opp fra vinylplater på opptakskassetter og solgte videre. Illustrasjon: Colourbox.com.
Amerikansk rett mener Redigi sitt konsept for videresalg minner om eldre tiders «piratvirksomhet» da man tok opp fra vinylplater på opptakskassetter og solgte videre. Illustrasjon: Colourbox.com.

Redigi har i utgangspunktet støttet seg til den såkalte «first-sale»-doktrinen i amerikansk lov som sier at et produkt omfattet av opphavsrett, når det er blitt solgt til et marked, kan videreselges. Men dommen sier at dette ikke gjelder ikke-materielle objekter.

Som å videreselge opptakskassetter

«Denne doktrinen er begrensa til materielle gjenstander, som plater, som opphavsmannen selger», heter det i dommen.

«Redigi distribuerer ikke slike materielle objekter, men derimot reproduksjoner av opphavsrettsbelagt kode innebygd i nye materielle objekter, som Redigis servere i Arizona og brukernes harddisker. Det er ikke mer lovlig enn å videreselge opptakskassetter der man har tatt opp fra vinylplater, slik man gjorde i tidligere tider», heter det videre.

I tillegg betaler ikke Redigi ifølge Billboard noe tilbake til plateselskaper eller artister, mens for eksempel iTunes betaler 70 prosent av hvert salg. Redigi hevder imidlertid de setter av 20 prosent av hvert salg i en foreløpig lukket konto.

Dermed kan det plutselig se langt vanskeligere ut for Amazon å lage et bruktmarked for musikk og Redigi må kanskje slutte med sitt «loppemarked». Apple, som visstnok også skal ha planer for videresalg av «brukt» digitalt innhold, må dermed også gå tilbake til tegnebrettet og begynne å tenke på nytt.