Eksempel på anbefalt aldersgrense.

PEGI (Pan-European Game Information) ble innført i 2003 og er en felles europeisk standard for merking av spill.

PEGI-systemene gir foreldre og omsorgspersoner utførlige råd om hvor godt innholdet i et spill passer en viss aldersgruppe.

Det er spillbransjen selv som merker spillene, og alle spill som utgis i Europa er merket etter PEGIs merkeordning.

PEGI-merkingen gir informasjon om anbefalt aldersgrense og spillets innhold. Les mer på PEGIs offisielle nettsider.


Spillanmeldelser fra Filmpolitiet: