– I strid med norsk lov

Du kan lovlig selge videre dine brukte CD-er eller vinylplater. Bør det samme gjelde for mp3-filene du har kjøpt lovlig?

Nye digitale distribusjonsformer gir nye muligheter for å tjene penger. I fjor åpna tjenesten ReDigi, der man kan lagre og streame musikken sin, slik som hos mange andre tjenester. I tillegg kan man imidlertid selge musikken sin videre, om man er gått lei av den.

Hos ReDigi kan du selge videre din gamle mp3 fil og forbrukere kan kjøpe dem til lavere pris enn hos iTunes. Foto: Skjermdump, ReDigi.com.
Hos ReDigi kan du selge videre din gamle mp3 fil og forbrukere kan kjøpe dem til lavere pris enn hos iTunes. Foto: Skjermdump, ReDigi.com.

Vil stenge

Plateselskapet Capitol Records, et underbruk av EMI, har imidlertid gått til sak mot tjenesten som de mener ikke er noe annet enn piratvirksomhet. De ønsker at tjenesten skal stenges.

Larry Rudolph er gründeren bak tjenesten og peker på det faktum at amerikansk lovgivning sier at «enhver som kjøper et ”kreativt produkt” også har rett til å selge kopien videre», og understreker at dette selvsagt kun gjelder for filer som er rettmessig kjøpt – ikke kopiert fra noen andre.

– Du kjøpte den, så derfor eier du den. Du skulle derfor også ha muligheten til å selge den videre. Dersom du stjeler den, så skulle du ikke ha muligheten til det. Det er så enkelt, sier Rudolph til Technology Review.

Slik forklarer ReDigi grafisk hvordan deres forretningsmodell fungerer. Illustrasjon: ReDigi.
Slik forklarer ReDigi grafisk hvordan deres forretningsmodell fungerer. Illustrasjon: ReDigi.

Capitol Records er uenig og sier man ikke kan bruke de samme termene for digitale filer som man bruker om brukkte CDer eller vinylplater.

Uanvendelig analogi

«ReDigi sin tjeneste tilsvarer en bruktplate-butikk, men den analogien er uanvendelig. Brukteplatebutikker fyller ikke opp hyllene sine med kopier», heter det i dokumentet fra saksøkeren.

Plateselskapet har i tillegg mektige RIAA (Recording Industry Association of America) i ryggen, som har bedt virksomheten om å stenge tjenesten.

Christian Wadahl Uhlen er advokatfullmektig ved GramArt. Foto: Eva Rose, GramArt.
Christian Wadahl Uhlen er advokatfullmektig ved GramArt. Foto: Eva Rose, GramArt.

Christian Wadahl Uhlen er advokatfullmektig for artistorganisasjonen Gramart. Han vil ikke bruke ordet «piratvirksomhet», men er skeptisk til ReDigi sin forretningsmodell.

– Enerett til eksemplarfremstilling

– En slik forretningsmodell er etter mitt syn klart i strid med norsk åndsverklov. Opphavsmann, utøver og tilvirker har enerett til eksemplarfremstilling. Ved downloads, og ved videresalg av slike, skjer det en ny eksemplarfremstilling som rettighetshaverne i så fall må samtykke til, sier han til NRK.

– For fysiske formater (LP, MC, CD etc.) har man regler om såkalt ”konsumpsjon”, det vil si at et lovlig ervervet eksemplar kan videreselges. Ved videresalg av fysiske eksemplarer skjer det ikke noen ny eksemplarfremstilling. Det er det samme eksemplaret som selges, og selger mister muligheten til å gjøre nytte av det eksemplaret han solgte.

– Dette står i motsetning til salg av digitale eksemplarer, der selger har en mulighet til å beholde et fullgodt elektronisk eksemplar. Ved et salg (av en digital kopi) gir han strengt tatt ikke slipp på noen fordel. Det er derfor gode grunner til at det er et skille mellom videresalg av fysiske og digitale eksemplarer.

– Vil kreve lovendring

Wadahl Uhlen mener derfor at det vil kreves en lovendring, dersom digitalt videresalg bli lovlig. Han mener det ikke har noe å si at ReDigi understreker at de kun videreselger filer som er kjøpt fra iTunes, og at de har måter å kontrollere at de ikke er kopier av det originale eksemplaret.

– Etter norsk rett er dette like fullt eksemplarfremstilling og ikke videresalg av eksemplar, slik at særskilt samtykke fra rettighetshaverne er nødvendig. At de har gode og robuste systemer som sørger for at selger ikke beholder en kopi, kan muligens være et argument som kan brukes ved en eventuell lovendring. Altså slik at denne typen systemer er en betingelse for at også digitale kopier kan videreselges.

Advokatfullmektigen mener systemet ReDigi bruker eventuelt kan benyttes som argument i en rettstvist for at denne typen digitalt videresalg må likestilles med videresalg av fysiske eksemplarer.

– Det blir imidlertid hypotetiske spørsmål. Jeg er imidlertid ikke helt overbevist av ReDigis argumentasjon, men kjenner heller ikke alle sider ved saken, sier Christian Wadahl Uhlen.

Saken kommer opp for amerikansk rett i oktober.