– Gi u-hjelpen til kvinner

Auma Obama holdt appell fra Youngstorget og fortalte hvorfor det er sentralt for U-hjelp at kvinner mottar støtten fremfor menn.

Lørdag ble Auma Obama intervjuet av Siri Knudsen og her kan du se intervjuet.

Med seg til glassbunkersen hadde hun Barack Obamas biografi “Å leve en drøm” som hun signerte, og som du kan by på til inntekt for TV-aksjonen. I tillegg hadde hun med seg en Nike-fotball, som hun signerte med en liten hilsen. By på fotballen her!

Obama jobber for Care i Kenya, og i anledning P3-aksjonen holdt hun også en appell fra Youngstorget, der hun fortalte hvorfor det er sentralt at kvinner mottar u-hjelp fremfor menn.  

Les mer fra P3-aksjonen, CARE og TV-aksjonen!