Metal som religion

Britene har fått en ny religion – Heavy Metal.

I en stor undersøkelse for å kartlegge det britiske folk, kalt «2011 UK census», svarer landets innbyggere på spørsmål om alt mellom himmel og jord.

2011 UK census viser blant annet at 6242 briter oppgir «Heavy Metal» som sin religiøse tro, mens 176.632 oppgir «Jedi Knight» som religion. Foto: Skjermdump.
2011 UK census viser blant annet at 6242 briter oppgir «Heavy Metal» som sin religiøse tro, mens 176.632 oppgir «Jedi Knight» som religion. Foto: Skjermdump.

«Tror» på Heavy Metal

Denne undersøkelsen viser blant annet at folketallet i England og Wales har økt med 3,7 millioner på ti år, at kristendommen er på vikende front og at stadig flere svarer de ikke har noen religiøs tro.

Men for oss som er opptatt av musikk har britene et interessant svar når det kommer til religion.

Da britene ble spurt om hvilken religion de tilhører kunne de velge mellom en rekke standardalternativer. De som ikke mente de hører til noen av disse, kunne velge en «annen religion» og under dette alternativet fantes det en rekke valg.

For undersøkelsen gjennomført i 2011 viser tallene at 6.242 briter tilhører religionen Heavy Metal, melder Metal Hammer.

«Jedi» størst av de alternative

Dette kommer blant annet som et resultat av at en kampanje gjennomført av metalbladet for å anerkjenne Heavy Metal som religion. En kampanje blant andre avisa the Guardian mente var nytteløs.

Men da svarene kom fra den offisielle «2011 UK census» var Heavy Metal altså med som et av alternativene.

Man kan imidlertid spørre seg selv hvor seriøse folk har vært når den største av de «alternative» religionene kommer fra Star Wars. 176.000 mennesker har oppgit «Jedi» som sin religion. Noe som er en halvering fra forrige gang undersøkelsen ble gjennomført i 2001, da omtrent 390.000 oppga det samme som sin religion.