– Feil og misvisende

IFPI karakteriserer EU-rapporten om nedlasting og fildeling som «feil og misvisende».

Tidligere denne uka kom en rapport fra EU som hevder at piratkopiering og ulovlig fildeling ikke i særlig stor grad skader den digitale omsetninga av musikk.

Blant annet hevdes det at «internettbrukere ser ikke på ulovlig nedlasting som substitutt for lovlig digital musikk», og at det derfor ikke går ut over den lovlige delen av markedet.

Frances Moore er sjefen for interesseorganisasjonen til de største plateselskaptene - IFPI. Foto: NTB Scanpix / Matt Dunham, AP Photo.
Frances Moore er sjefen for interesseorganisasjonen til de største plateselskaptene – IFPI. Foto: NTB Scanpix / Matt Dunham, AP Photo.

«Frakoblet virkeligheten»

De store plateselskapene, representert gjennom IFPI, sier nå at konklusjonene i denne rapporten er «feil, misvisende og frakoblet den kommersielle virkeligheten».

Interesseorganisasjonen har nå studert rapporten og kritiserer funnene for å virke frakobla den kommersielle virkeligheten og basert på en begrensa del av markedet.

De hevder også at funnene blir motsagt av en rekke studier gjort av andre, som bekrefter den negative virkninga piratkopiering har på den legitime musikkbransjen.

– Studien inneholder betydelige feil og er derfor misvisende i sine konklusjoner om virkingen av piratkopiering. De bruker for eksempel ikke en metodikk som måler kjøp av musikk riktig, og gjør en veldig viktig utelatelse når de ikke vurderer virkningen av piratkopiering på strømmetjenester, sier IFPI-sjef Frances Moore.

– En feilslått studie

Også økonomidirektør i Spotify, Will Page, kritiserer svakheter ved studien.

– Dette er en feilslått studie. Den smale definisjonen av markedet valgt av forfatterne er både rart og dypt misvisende. Spesielt gjør utelatelsen av strømmetjenester fra studien at den gir et feilaktig bilde av markedet, mener Page.

– Som et resultat av det får man ikke se den urettferdige konkurransen som lovlige strømmetjenester har fra den ulovlige virksomheten, og i tillegg klarer ikke rapporten vise hvordan forbruekre kan gå fra ulovlige tjenester til lovlige alternativer som Spotify, sier han videre.

IFPI tilbakeviser videre påstanden om at brudd på opphavsretten på nettet ikke i særlig stor grad påvirker de digitale inntektene.

– Dette funnet undergraves av deres bruk av en svært snever definisjon på digitale inntekter, nemlig kun de fra nedlasting. Dette er en svært viktig utelatelse, siden nedlasting kun er en av kildene til inntekter i dagens digitale musikkmarked, mener IFPI.