Spotify saksøkes for spillelister

Verdens mest populære strømmetjeneste må trolig i retten etter et søksmål fra et britisk plateselskap.

Den svenske strømmetjenesten Spotify er saksøkt av britiske Ministry of Sound. Plateselskapet, som spesialiserer seg på klubbmusikk-samlealbum, har siden den første utgivelsen Annual i 1995 til dags dato solgt over 50 millioner album og singler.

Britene har levert inn søksmål mot svenskene fordi de mener at opphavsrettigheten krenkes når brukerne av den populære tjenesten kopierer album og legger dem ut i form av spillelister. I fjor la Ministry of Sound inn et krav til Spotify om at de skal fjerne spillelistene. Nå går de rettens vei for å gjennomslag, melder The Guardian.

Les flere saker om Spotify her

– Urokkelig Spotify

Gisle Hannemyr, lektor ved UiO. (Foto: Privat)
Gisle Hannemyr, lektor ved UiO. (Foto: Privat)

Det er registrert 24 millioner brukere på Spotify. En meget sentral funksjon i musikktjenesten er å lage spillelister som man gjerne deler med andre.

Administrerende direktør i Ministry of Sound, Lohan Presencer, er like fullt irritert:

– Det har vært utrolig frustrerende. Vi mener at vi har vært veldig tydelige med våre argumenter, men Spotify lar seg ikke rokke. Vi legger ned mye arbeid i våre samlealbum og påfølgende opphavsrett. Det er ikke akseptabelt av noen kopierer dem, sier Presencer til The Guardian.

– Det er ikke gitt at opphavsrett faktisk blir krenket i et tilfelle som dette, i hvert fall om vi baserer oss på norske regler, mener Anders Wagle, opphavsrettsekspert og partner i advokatfirmaet Gille, som poengterer at det er flere likheter mellom norsk og engelsk rett på dette området.

Opphavsrettsekspert Anders Wagle. (Foto: Privat)
Opphavsrettsekspert Anders Wagle. (Foto: Privat)

– Hvor mye kreativ innsats eller investeringer som ligger bak Ministry of Sounds samleplater, er jeg ikke kjent med, men det vil sikkert bli gjenstand for mye diskusjon dersom saken kommer for retten, sier Wagle, som har erfaring fra Napster-saken og flere andre medieprofilerte saker på området.

Kan få betydning i Norge

Gisle Hannemyr, lektor ved Institutt for informatikk på Universitetet i Oslo, svarer følgende til P3 Musikk om hvor langt opphavsrettigheten strekker seg i denne saken:

– Samleverk (compilations) ser ut til å være en sentral del av Ministry of Sounds virksomhet. Både etter norsk og svensk lov vil sammenstillingen være vernet som et åndsverk dersom den er et resultat av en original, skapende innsats.

Wagle istemmer:

– Riktignok er det slik at sammenstillingen av musikkverk kan være et åndsverk i seg selv, men det krever såkalt original skaperinnsats. En sammenstilling kan også nyte databasevern, hvis det foreligger en vesentlig investering.

– Saken reiser etter mitt syn også et prinsipielt spørsmål om rekkevidden av eneretten omfatter et tilfelle som dette. Eneretten er etter sin ordlyd vid, men vil etter forholdene kunne tolkes innskrenkende for å unngå urimelige resultater, i hvert fall dersom det var en norsk domstol som skulle vurdere dette. I tillegg reiser saken blant annet spørsmål om Spotify kan holdes ansvarlig når det er brukerne som lager listene, bemerker Wagle, som også poengeterer at en eventuell dom kan få følger i Norge.

– Saken er derfor interessant, og jeg er ikke kjent med at det foreligger avklarende rettspraksis. Siden engelsk rett er basert på EU-rett, kan vi ikke se bort fra at dom i denne saken også vil kunne få betydning her hos oss, uttaler advokat Wagle til P3.

Spotify kritisert før

Radiohead-vokalist Thom Yorke. (Foto: NTB Scanpix, AFP, Leon Neal)
Radiohead-vokalist Thom Yorke. (Foto: NTB Scanpix, AFP, Leon Neal)

Hannemyr legger til at brukerne av Spotify i utgangspunktet har rett til å lage spillelister. Hannemyr har mer tro på at britene kan kreve forbud på Spotify-spillelister som kopierer plateselskapets musikk i fremtiden enn økonomisk kompensasjon – noe Ministry of Sound også krever.

– En kurator som bestemmer hva et samleverk skal inneholde, kan ha en selvstendig opphavsrett til sammenstillingen selv om han eller hun ikke har skapt noen av de bidrag samleverket er satt sammen av, sier Hannemyr.

– Skal de få økonomisk kompensasjon må de sannsynliggjøre et økonomisk tap – for eksempel dårligere salg av CD-er med slike sammenstillinger – som følge av spillelistene på Spotify. Det tror jeg de kan få større problem med å få retten med på, enn kravet om at listene fjernes, sier Hannemyr.

I sommer trakk Thom Yorke, Radioheads frontmann, ut sololåter samt spor han har spilt inn med Atoms of Peace fordi han mener at Spotify «ikke betaler nye artister en dritt».

P3 Musikk har forsøkt å komme i kontakt med Spotify – uten hell.