Når ble det “galt” å være homo?

For over 2000 år siden var homoseksualitet så å si akseptert. Når endret dette synet seg?

Det er kun drøyt 30 år siden homofili ble omtalt som en sykdom. Før 1993 var det sterk motstand mot homofilt ekteskap, mens det ti år etter er et flertall som støtter det. Det er likevel god grunn til å stille spørsmål om dagens syn på homoseksualitet er så mye bedre enn tidligere.

I dag blir man fort satt i bås- har man sex med en mann, er man homofil. Homofili dekker en hel identitet og en personlighet. Frem til nyere tid så man nemlig kun på selve handlingen, uansett om man anså den syndig eller ikke. 

Hvordan var det å være homofil for over 2000 år tilbake og hvordan endret synet på homofili seg?

Sex med en mann var noe av det vakreste man kunne ha

Keiseren Heliogobal ønsket å bli kvinne (Foto: Wikipedia Commons)

Ikke tabu

Fra tiden der grekere og romere spankulerte blant joniske søyler i sine draperte kleder, kommer de første skriftlige beretningene om homoseksualitet. Det var snakk om forhold som ikke direkte erstattet ekteskapet mellom kvinne og mann, men som kunne forekomme før eller under et vanlig ekteskap. Mannens enestående rolle på den tiden gjorde nemlig at sex med en mann var noe av det vakreste man kunne ha.

– Homoseksualitet var ikke like tabu i antikken som det ble i middelalderen og tiden frem til vår tid. Man kunne straffes for både homo- og heteroseksuelle handlinger i antikken, og det ble ikke nødvendigvis skilt så mye mellom homoseksualitet og heteroseksualitet på den måten vi er vant med i dag, forteller historiker på NTNU Jan Frode Hatlen.

Mye av vår tids oppfatning av homoseksualitet fra antikken kommer av at forhold mellom kvinner og menn ikke omtales i samme grad som forholdet mellom menn. Kvinner omtales generelt svært lite i skrifter fra antikken.

– Skriftkulturen var en utpreget mannskultur på den tiden. Menn skrev om menn, for menn. Kvinner tilhørte ikke den offentlige sfæren i særlig grad, sier Hatlen.

Keiseren Heliogabal ønsket til og med å skifte kjønn

Visste du at Sokrates, Platon, Aristoteles og Aleksander mest sannsynlig hadde seksuelle forhold til hverandre? (Foto: Wikipedia Commons)

Sex med yngre student

Men det var en vesentlig forskjell på homosex i den greske og den romerske antikken. Hos de gamle grekerne ble et seksuelt forhold mellom en eldre og en yngre mann godtatt.

– Den eldre mannen var lærd og den yngre hans student. Kjente skikkelser som Sokrates, Platon, Aristoteles og Aleksander den store var alle henholdsvis lærere og studenter og hadde etter all sannsynlighet et seksuelt forhold til hverandre. Hos romerne derimot så det ut til å være greit å ha sex med menn, kun hvis man var den aktive part, forteller historiker Bjørn Bandlien fra UiO.

Siden den første vestlige skriftkulturen vi kjenner til kommer fra antikken, kan vi si at forhold med samme kjønn er beskrevet omtrent så lenge som vi har hatt en skriftkultur, men det finnes for eksempel også egyptiske myter som inneholder forhold mellom samme kjønn.

– Vi finner homofile fra alle sosiale lag – da som nå. Keiseren Heliogabal skal til og med ha ønsket et kjønnsskifte noe hoffkirurgen, klokt nok, ikke våget å etterkomme. Det finnes mange tekster som omtaler homoseksualitet. Satyricon av Petronius forteller for eksempel om opplevelsene til to mannlige elskere. Ovid som skrev Kunsten å elske, nevner også homoseksualitet som alternativ – selv om han selv foretrakk kvinner, sier Jan Frode Hatlen.

Den “første” lesba

Også homoerotisk kjærlighetslitteratur av og med kvinner var sentralt i antikken. En av de mest kjente dikterne er Sapfo fra øya Lesbos, derav betegnelsen lesbisk. Selv om kvinner var mer eller mindre undertrykt på denne tiden er Sapfo mer kjent som en dyktig dikter enn som en av få kvinnelige diktere.

– Sapfo var en av mange kvinnelige diktere fra antikken, men deres verker er ikke like godt bevart som skriftene som ble skrevet av menn, forteller postdoktor i latin, Thea Selliaas Thorsen.

Ut fra Sapfos dikt hadde hun flere kvinnelige kjærester og det er derfor vanlig å betrakte henne som lesbisk. Thea forteller imidlertid at det i moderne forstand, nærmest er umulig å svare på om Sapfo var lesbisk eller ikke.

– Det kommer frem i tekster at hun lider av dyp forelskelse og erotisk tiltrekning for kvinner. Grammatikken på gresk viser kjønnet til den som snakker. I Sapfos tekster er det kvinnelige «jeg» tiltrukket av andre kvinner.

– Kristendommen kan ikke få all skylden for at synet på homofili endret seg

Dette synet på sex mellom menn endret seg i løpet av overgangen mellom antikken og middelalderen. Hatlen mener det er mye knyttet til fremveksten av kristendommen og kirken.

– Samtidig kan ikke kristendommen få skylden for dette fordi kirken også fordømte andre praksiser, men uten de samme konsekvensene som homofili fikk. I det hele tatt er det en utvikling fra 2-300-tallet at romernes mangel på medfølelse for minoriteter gradvis forsvant og at minoriteter, religiøse som seksuelle, synes å være under stadig sterkere press.

Voldtok slaver

Også fra Norden kan vi spore seksuelt begjær, menn imellom, langt tilbake i tid. Homosynet i vikingtiden likner synet fra den romerske antikken. Her spiller maktbalansen en avgjørende rolle- så lenge man er den aktive part, både når det gjelder menn og kvinner, er det akseptert.

– Fra vikingtiden er det meste av kilder beskyldninger og ærekrenkelser om at noen har latt seg være den passive part. På den tiden var omtrent en fjerdedel av den norske befolkningen slaver. Det var særlig denne gruppen som risikerte å bli voldtatt av sine herrer, forteller historiker Bjørn Bandlien.

Et av de mest kjente beskyldningene var likevel mot en mektig konge. Harald Hardråde ble i et dikt beskylt for å ha hatt sex med en annen mann, som den passive part i et homoseksuelt forhold.

– Kildene fra denne tiden er veldig tause om disse forholdene. Det er ingen tegn til noe spesielt kjærlighetsforhold mellom to menn eller to kvinner. De fleste hadde koner ved siden av seksuelle forhold og barn var veldig viktig, men man kan jo tenke seg at noen av de ugifte mennene i vikingtiden egentlig fra homofile, sier Bandlien

Kristendommen kommer

Historien blir med tiden mer komplisert. Homofile forsvinner fra offentligheten og kildematerialet gir ikke den samme oversikten over seksuelle praksiser slik som tidligere. Hatlen forteller at den vestlige seksualiteten endret seg drastisk i denne perioden, men at det handler om en større kulturell forandring som i stor grad kan kobles til kristendommens utvikling.

– I løpet av middelalderen dukker det opp kristne tekster som rett ut fordømmer homofile og lesbiske som unaturlig. Sodomi, kjent som analsex, oral sex og sex med dyr, hadde også dødsstraff, forteller Hatlen.

Professor i teologi Halvor Moxnes mener det er populært å si at det ble galt å være homofil da bibelen kom, mens sannheten er noe annerledes.

– Sex mellom personer av samme kjønn var delvis akseptert innen gresk-romersk kultur, mens det i skriftene fra det gamle Israel og jødedommen (journ. Anm. Det gamle testamentet) avviste det. Det var disse tankene ble overtatt av de første kristne i Det nye testamentet.

Synet på kjærlighet og seksualitet mellom samme kjønn endret seg med andre ord ikke med bibelens inntog. Jødisk kultur forkastet det allerede- en holdning som vokste videre inn i kristendommen.

– Kristendommen endret synet på seksualitet generelt. I Det gamle testamentet var barn avgjørende innenfor et tradisjonelt samfunn. Sex med mål om nytelse, lyst og begjær fremfor forplantning ble sett på som negativt. Også synet på mannsrollen kan knyttes til dette- å ha sex med en annen mann kunne bli sett som umandig, sier Moxnes.

Mindre åpenhet

Enkelte kilder påstår at homofili i Renessansen, gikk fra å være lovlig over store deler i Europa, til å bli en handling som kunne få døden til følge. Middelalderhistoriker Richard Holt mener det er en overdrivelse.

– Det finnes lite litteratur på det, men homofil aktivitet var ikke helt tolerert i middelalderen heller. Vi vet veldig lite om homoseksualitet både i middelalderen og renessansen, selv om vi har noen skikkelser som for eksempel Michelangelo – han var veldig seksuelt aktiv, og det har vi kilder på.

Richard peker på en taushetskultur gjennom hele middelalderen. Hans inntrykk er at folk ikke ønsket å vite så mye om andres seksualitet.

– Sex var helt klart mer tabu i middelalderen og renessansen enn det var i antikken. Det finnes noen kriminalsaker som handler om homoseksualitet, men det er alt for lite til å tegne et bilde av homofile på den tiden.

Dødsstraff

Homofili ble i Europa forbundet med dødsstraff helt frem til 1847, men homoseksualitet fortsatte å være en straffbar handling. På samme tid blomstret psykiatrien med de såkalte «sjelelegene» (journ. Anm. Psykiatere). Forfatter og aktivist Kim Friele beskriver psykiatrien som en del av det hun forklarer som den homofiendtlige treenighet.

– Du har bibelen, psykiatrien og jussen som er det trehodede uhyret. Først er det kirken som oversetter bibelen helt feil. Eldgamle historier om plyndring og voldtekt ble tolket som homofili, og dermed en dødssynd. Deretter var det psykiatrien som forklarte homofili som en sykdom og til slutt kom lovgiverne som straffet homofili helt frem til 1972.

Det var ikke før 20- 30-tallet at begrepet homoseksualitet kom til Norge -Da knyttet til enkelte handlinger og ikke til personens legning. Først på 50-tallet ble homofili sett på som personer og ikke enkelthandlinger. Norge var på den tiden preget av bygdesamfunn og hadde ikke utbredte homofile subkulturer som det fantes i andre deler av Europa. Likevel forekom erotiske homofile og lesbiske forhold mer eller mindre i skjul. Tone Hellesund har forsket på de norske peppermøene. Det viste seg etter hvert at mange av disse ugifte middelklassekvinnene var lesbiske. Hellesund mener seksuelle handlinger mellom samme kjønn alltid har vært problematisk.

– Tolkningen og problematikken har alltid vært tilstede, men har variert med perioder, tid og kultur. Norge har alltid vært lite urbant og på bygdene på starten av 1900-tallet ble begrepet tvetulling og tvetulle brukt på maskuline kvinner og feminine menn. I de større byene i Europa derimot dannet det seg større homoseksuelle sub-kulturer, sier Hellesund.

185 Responses to “Når ble det “galt” å være homo?”

 1. MarkusK

  Denne artikkelen tar jo nesten kun for seg sex mellom det samme kjønn, ikke det å bli forelsket i det samme kjønn. Man blir ikke automatisk homofil av å ha sex med det samme kjønn.

  • Anonym

   Svaret finner du i andre avsnitt MarkusK! 🙂 “I dag blir man fort satt i bås- har man sex med en mann, er man homofil. Homofili dekker en hel identitet og en personlighet. Frem til nyere tid så man nemlig kun på selve handlingen, uansett om man anså den syndig eller ikke. ”

   Adiele, P3

 2. Liv og røre

  Lar Paulus tale:

  16 For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker. 17 For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet: Den rettferdige skal leve ved tro. 18 Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram. 20 Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 21 De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 22 De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap. 23 De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr.    24 De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. 25 De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.
      28 De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. 29 De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet og ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder 30 og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende, de pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene, 31 de er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. 32 De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.Paulus’ brev til romerne kap 1:16-32 (nyeste oversettelse, sponset og godkjent av den norske stat)

  • Anonym

   Fy og være for noe utdatert og overtroisk svada.
   Den dagen jeg skal la noen plante unaturlige fordommer i mitt hode, fra en tid da samfunnsstrukturen og opplysningen var på et mildt sagt primitivt nivå, da skal jeg ta meg en lang tur tilbake i mitt eget liv for å finne ut “Hvor gikk det galt med deg?”

   • Lars Håkon Slette

    Når fant du ut at DET synet var riktig? Det har du ikke spurt deg selv eller? Når fant du ut at samfunnet var på et primitivt nivå? Da må jo du være vanvittig mye mer sivilisert enn allmenheten! Hvor fikk du kunnskapen og visdommen til å bli så sivilisert? 

    Hvis du er så sivilisert som du sier, hvorfor svarer du ikke på en sivilisert måte og hjelper uvitenheten vår? Hvorfor hjelper du oss ikke med å nå ditt intellekt? 

    Vet ikke om jeg har lyst til å bli så sivilisert som deg, hvis det er sånne kommentarer jeg vil komme med da. De er kun destruktive.

    • Anonym

     “Hvor fikk du kunnskapen og visdommen til å bli så sivilisert? ”
     Vel i følge din mytologi så fikk menneskene kunnskapen fra Lucifer da han fikk Eva til å spise fra Kunnskapens tre. Og da ble Jhwh sur. Faktisk så sur at han drepte seg selv noen tusen år etterpå.

     Snakk om å være emo

     • Lars Håkon Slette

      Hahah 🙂 Du er en god debatant etter min mening! Mer kunnskap om motparten enn de fleste 🙂

      Ja, da har det seg slik at den samme “mytologien” som du kaller det, også sier at da de fikk denne kunskapen og brøt Guds bud, ble de urettferdige. Derfor gav Gud sin sønn som et offer slik at de som ville kunne bli rettferdigjort ved tro. 

      Det er ofte missforståelser om dette uttrykket “død”. Blant de som ikke støtter kristendommen har jeg forstått det slik at uttrykket brukes om et individs eksistens forsvinner. Altså slutter å eksistere.

      I bibelen der i mot bruker Satan(Løgnens far, som han også blir kalt) dette utrykket slik de som ikke støtter kristendommen. Men Gud snakker om “død” som et liv uten en relasjon med Han.

      Altså sluttet ikke Adam og Eva og eksistere, men de ble kastet ut av edens hage og relasjonen med Gud fordi han er hellig og tåler ikke synd… Og så kommer hele Bibelen om hvordan man blir rettferdiggjort ved tro, bla bla bla

      • Anonym

       Gud ofret seg selv, sin sønn, til seg selv, sin far, for å oppfylle et sett regler han er nødt til å følge (gud tåler ikke synd) til tross for at han er allmektig og per definisjon både kunne unngå å følge reglene og/eller forandre seg selv (hva han tåler) og/eller reglene. 

       Lite gjennomtenkt historie det der..

      • sjokolademelk

       Grunnen at jeg svarte på den andre ut av det blå isted var fordi Disqus plutselig sa du hadde svart… Ser nå på PC at det er jo 8 mnd siden :p

 3. Sverre Olsen

  Atter en friskus-reportasje fra Aftenkampen,  vi løper med det liberale Norge, NRK/DAGBLA/AFTENKLASSEKAMPEN,  alt likt, alt riktig. Norge er langsomt i ferd med å bli ufyselig riktig.  Ser vi konturene av verdens kjedeligeste land? 

  • Anonym

   Tolker jeg det riktig at du mener et land uten individuell frihet er lik et mer spennende land?

 4. Anonym

  ” Kjente skikkelser som Sokrates, Platon, Aristoteles og Aleksander den
  store var alle henholdsvis lærere og studenter og hadde etter all
  sannsynlighet et seksuelt forhold til hverandre”

  Dette er historieforfalskning. Sokrates omtales som kjølig i forhold seksuelle tilnærmelser fra menn i platondialogene. I boka Lovene sier Platon eksplisitt at homofili skal være forbudt i staten.

 5. Anonym

  “Eldgamle historier om plyndring og voldtekt ble tolket som homofili, og dermed en dødssynd.”
  Vel, det du skriver her er så langt på jordet man kan komme. Alle vet at homofili er en synd, men de fleste tør ikke se inn i sitt hjerte, de er redde for hva de ser, og lar det skure å gå, sammen med alle andre som VELGER  å være blinde. Homofili vil ALDRI bli noe annet enn det det er, nemlig en alvorlig synd! I dag er tilogmed flere ledere i KRFU -U homofile og lederne, politikere og prester i den Lutheranske Kriken lar seg overkjøre…..
  Videolinken til den forskrudde amerikanske “preacheren”, er også kun for å villede og formørke unge sinn ….
  Kommentaren fra “Liv og røre” under fra apostelen Paulus, sier alt.

   • Lars Håkon Slette

    Evolusjonen hadde nok gjort det annerledes hvis det var meningen at homofile skulle bringe verden videre. Er ikke bare kristendommen som taler i mot desverre…

    • Per Qvindesland

     Det er jo bare dine egne meninger som du har blitt fortalt av en bok som du holder deg til, trodde da virkelig at den norske kirke hadde modernisert synet sitt mer enn dette.

     • Lars Håkon Slette

      Er alt bare meninger eller går det an å tilnærme seg objektiv kunnskap slik vitenskapen har som mål?

      Hvis vitenskapen, logikken og eksprimentene jeg kjenner til stemmer, så får man ikke barn når man har et homofilt samleie. 

      Når det blir for mange individer i en gruppe, sørger moder jord for at antallet individer blir bærekraftig, enten ved sykdom, fatal atferdsendring hos gruppen eller at miljøet rundt gruppen kolapser. Er det det vi ser tegn til?

      Dette står ikke i noen bøkene som er samlet i Bibelen. Jeg prøver å argumentere fra et evolusjonistisk synspunkt, og skjønner ikke hvorfor du vrir det tilbake som om jeg er kristen. Er ikke det litt fordomsfullt?

      • SindreKA

       Men hva argumenterer du egentlig for/mot? Du sier mye om evolusjonsteorien, men går litt grøten hva du selv mener synes jeg.

       • Lars Håkon Slette

        🙂 Prøver å argumentere mot homofili fra flere synspunkt. 

        Alle er så opptatt av hva man mener, derfor prøver jeg å gå vitenskaplig til verks. 
        Jeg har en hypotese, dere belyser den fra noen synspunkter og jeg belyser den fra de synspunktene som jeg ser ikke har blitt tatt med. Selvfølgelig kan det være mer, men vi prøver vel å komme til enighet om en objektiv sannhet, gjør vi ikke? 

        Eller har vi faktisk blitt så opptatt av “ego meg” at vi ikke klarer å lytte til andre, og ha en debatt en gang? 

        • Bo Valentin

         ‘vitenskapelig til verks’ – du er klar over at evolusjonismen i din tolkning er nært beslektet med den egoisme du tilsynelatende har noe imot? problemet ditt er at du tenker ikke, du bare snakker.

        • SindreKA

         Jeg tror ærlig talt du er mer interessert i å finne belegg for ditt eget verdisyn enn at vi skal “komme til enighet om en objektiv sannhet”. Ut ifra det andre du har skrevet her har du allerede tatt et standpunkt for at homofili er synd:
          (“De synder jo fordi de ER syndere.” og “Så må dere huske at Gud er HELLIG… Han tåler ikke synd, enten stor eller liten. Det finnes ingen gråsone for Gud.”)

         En hypotese i egentlig forstand må være åpen for at den er feil, at den er falsifiserbar om du vil. Du har brent denne forutsetningen fler ganger ved å slå fast
         1. Det finnes en gud
         2. Det finnes ÉN gud
         3. Bibelen representerer Gud
         4. Bibelen sier at homofili er en synd
         5. De homofile *er* syndere *fordi* det står i Bibelen
         etc

         Du har en hel skog av slike antagelser, jeg synes ikke dette er særlig vitenskapelig.

         • Lars Håkon Slette

          Når man gjennomgår et vitenskaplig ekspriment syntes jeg at man jo sette seg inn i de forskjellige synspunktene! Hva du tror er helt opp til deg. Jeg svarte deg oppriktig på det du spurte om! 

      • Bo Valentin

       så fint at du bor i lite befolkede norge da, som (etter hva jeg forstår) vit, heteroseksuell mann med god helse og mange barn. evolusjonspisken blir en billig dings å bruke i den sammenhengen. imens går livet videre for oss andre. vi er heldige som har deg til å tolke tegnene rundt oss, vi bryr oss nemlig ikke.

        • Bo Valentin

         jeg bryr meg ikke om tegnene du tolker – selv du burde vel fått det med deg? alltid like bekymringsverdig med folk som ‘tolker tegn’. de er som regel et museskritt fra ren galskap.

      • Anonym

        Du “prøver å argumentere” mot påstanden at homoseksuelt samleie produserer barn, noe ingen har hevdet. Du introduserer “Moder Jord” som en stand-in for Gud, så din argumentasjon er ikke det grann mer rasjonell enn “thewhistleblower” sin.

       • Lars Håkon Slette

        Moder jord er et allment uttrykk for naturen. Naturen er ikke det samme som Gud. Naturalister mener at “naturen” er “ALTET” jeg mener naturen er alt som er i “tidrom”.

        Gud er en maksimal personlighet, intet over intet under utenfor “tidrom”.

        Det er ikke det samme.

      • Erik Karlsen

        Du har fått med deg at man ikke lenger trenger å gjennomføre et samleie for å få barn ? Det er rimelig lenge siden det første prøverørsbarnet ble født i Norge. Adopsjon er også utbredt. Evolusjonen har heldigvis bragt oss så langt.

      • Lars Erik Guttormsen

       –Når det blir for mange individer i en gruppe, sørger moder jord for at antallet individer blir bærekraftig, enten ved sykdom, fatal atferdsendring hos gruppen eller at miljøet rundt gruppen kolapser. Er det det vi ser tegn til?–Nei, men det er et godt spørsmål, bedre enn mye av argumentasjonen din. Hvorfor nei? Fordi homofili oppstår hos en (mer eller mindre) like stor andel av gruppen, det er ingen adferdsendring hos gruppen, det er fremdeles noen få som blir homofile, mens flertallet blir heterofile. Selv om vi ikke har svaret på hvorfor homofili oppstår i gruppen betyr ikke det at det er uten grunn. Still deg selv spørsmålet : hvilke mulige grunner er det til at homofili oppstår i gruppen? 

    • Lars Erik Guttormsen

     Evolusjonen har nok ikke ment at det er homofile som skal bringe verden videre alene, men det er all mulig grunn til å tro at det evolusjonsmessig er en hensikt med homofili i menneskesamfunn. Homofili finnes jo også i de dyresamfunnene som ligner mest på menneskesamfunnet, noe som gir grunn til å mene at homofili har en hensikt.Dette er noe forskere jobber med å finne svar på… “Hvorfor oppstår homofili i en gruppe?” 

   • Anonym

    Ja, du og alle er gitt fritt valg idet Gud har gitt deg den frie vilje. 
    Om du har valgt å være homofil, er det for sent å snu den dagen du dør, og det vet du ikke når blir.
    Om du snur, vil Gud tilgi deg – om du ber oppriktig om forlatelse av dine synder – slik det er med alle synder.

     • Anonym

      Om det å følge vanlig moral og Guds pålegg ikke gjør meg til en skarp kniv i denne sammenhengen etter dine øyne, er det ikke noe problem for meg, men dessverre et stor problem for deg…
      Det vil vise seg når denne verden ikke lenger består og vi står foran Gud på dommedagen, hvem som er sløvest.

      • Anonym

       Ding ding! Der kom den.
       “Bare vent! Dere har kanskje realitet, logikk og anstendighet på deres side, men pappa’n min skal banke dere opp alle sammen!”
       Blow that “whistle”, boy! Blow like there’s no tomorrow!

      • voi jummalauta

        Jeg har bodd lenge nok på sørlandet til å kjenne din type bloower(?), bedehusmiljøene er fulle av dem. Syndfri og fordømmende hjemme, leve ut alle ønsker og syndige behov så snart dere er borte fra deres faste miljø.

    • Erik Karlsen

      Du må vel også stå til ansvar for Gud ? Du er vel også en synder på samme måte som du mener homofile er ? Eller er dine synder mindre verdt ? Nå er jeg ikke noen bibelekspert, men så veldig mange syndfrie finnes vel ikke ?

     • Lars Håkon Slette

      ALLE er syndere, meg inkludert.

      Greia da, er at når man er kristen tror man at Jesus, som var uten synd, tok straffen vi skulle hatt for våre synder. Derfor er kristne rettferdiggjort ved tro. Mens de som ikke tror ikke er rettferdiggjort. 

    • Mssangol

     Jeg kan aldri velge å ikke være homofil, det blir som å velge at jeg ikke skal ha svart hår. Ja jeg kan farge håret mitt, og lure andre og meg selv til å tro noe annet, men jeg vil alltid ha svart hår – alltid være homofil.

     Seksualiteten din er biologisk, noe du ikke har direkte kontroll over. Du kan velge å trosse det, leve et liv i løgn, skam og ulykkelighet – så da velger jeg heller å være slik jeg er født til å være – leve et åpent liv, med glede og ærlighet.

  • Anonym

   Jeg er så glad for at vi alle skal dømmes – ikke av våre medmennesker, men av vår GUD – så får han si fra hvilken synd som er verst.

   • Anonym

    Om du her sier at jeg dømmer, så er det feil. Dette er opplysning om at homofili er en stor synd (som alle allikevel egentlig vet, ihht Bibelen). Dømme er det KUN Gud som skal gjøre.  Hvilken synd som er verst – er det å ikke være homofil en synd, er det det du sier….?

    • SindreKA

     Allikevel så er det påfallende hvor godt du later til å kjenne alle andre mennesker og hva de tenker. “Alle vet at”, “de fleste tør ikke”, “som alle egentlig vet” skriver du, med den største selvfølgelighet. Det er vel ikke *din* oppgave å være allvitende, er det vel?

     • Anonym

      Alle vet at dette er synd, siden alle er kjent med hva som står i Bibelen. Nei. langt ifra, jeg er ikke allvitende, det er bare å lese litt og å se inn i sitt hjerte, prøv, så skal du se selv…..

      • even

       Alle er kjent med hva som står i bibelen? Uansett om jeg hadde vært interessert i å lese om prinser og feer, nei unnskyld, gud og jesus, så betyr ikke det at jeg nødvendigvis er enig med noe som står der.

      • Anonym

       Før i verden visste mange mye om det som står i Bibelen. Det er ikke slik lengre, det tror jeg du må forstå om du skal nå frem med meningene dine.

       • Lars Håkon Slette

        Du skjønner meningen med de…  Da er det bare teit å kommentere på det. Fører bare debatten på ville vidder, blir så sabla usaklig. Kverulering om du vil…

       • Anonym

        Fordi alle bruker dem, da kan du ikke ta en for det bare fordi du ikke liker synspunktene.

    • Anonym

      Er det 3.mos 18:21 du refererer til her? Da foreslår jeg at du ser på noen av de andre påbudene i tredje mosebok og ser om du følger dem.

     11:7-8 – Forbud mot å spise gris
     19:19 – Forbud mot klær laget av ulike tekstiler. Eier du noe med polyester/bomulls blanding?
     20:10 – Dødsstraff for skilsmisse
     20:18 – Har du sex med en dame under menstuasjonen skal du støtes ut av samfunnet
     11:10 – Forbud mot å spise skalldyr
     19:27 – Forbud mot bollesveis og å pynte på skjegg.
     19:28 – Forbud mot tatoveringer

     • even

      ….og der ble det stille fra “thewhistlebloower”, ja..

      btw: hva er en bloower?

      • Anonym

       ja, ikke så mye mer å legge til her ser jeg, ikke mulig å nå frem dessverre, de som velger å fortsette i denne synden, velger det selv. Og nei, jeg, eller ingen andre på jorden er syndfrie. Det som spiller rolle, er om man angrer, ber om tilgivelse og deretter ikke gjentar. Jeg er absolutt ingen engel, ogjeg ser mine synder og forsøker å bli bedre.
       Om jeg selv mener homofili er synd? Vel, hva tror du….?bloower er: blower var opptatt – hvor mange ufattelig teite innlegg skal man lese her???Over og ut!

       • Marius Bjørck

        Det spørs jo på deg. Slutter du å kommentere så slipper vi ufattelig teite innlegg 🙂

        At folk i 2012 i det hele tatt er meg et mysterium.

     • Anonym

      Disse lovene ble opphevet i Det Nye Testamentet, enten av Jesus selv, Paulus eller andre av apostlene, matreglene husker jeg i alle fall spesielt. Når det gjelder moral, kunne det være interessant å vite mer om hva NT sier  om det?

    • Lars Håkon Slette

     Så må dere huske at Gud er HELLIG… Han tåler ikke synd, enten stor eller liten. Det finnes ingen gråsone for Gud. 

     “Tja, ser at du fortalte en hvit løgn til Petter i fjerdeklasse. Var litt i gråsonen det der. Får bli litt til på jorda du da…”

     • Anonym

      “Så må dere huske at Gud er HELLIG… Han tåler ikke synd, enten stor eller liten. Det finnes ingen gråsone for Gud. “Nei, denne guden din er en sadistisk jævel. Eller det var stygt sagt, Lucifer gjør jo ikke en brøkdel så mye ugang og faenskap som det Jhwh gjør.

      • Lars Håkon Slette

       No offense 😉

       Gud er rettferdig. Satan bragte synd og mørke til verden og Gud skal straffe lovbrytere og satan i helvete i følge bibelen. 

       Mener du at domstolene og politiet også er sadistiske jævler? 

       • Anonym

        Jeg mener at sånne som velger å skyve sin egen fornuft til side for å omfavne sånt ondsinnet vrøvl er sadister. 

       • sjokolademelk

        Tydligvis kun jeg av oss to som har lest bibelen.

        En rettstat kan ikke sammenlignes med bibelens despoti.

        Hvor er rettferdigheten da jhwh ba en slave, som hadde rømt etter å bli voldtatt og mishandlet , om å reise tilbake og ta sin straff?

     • Anonym

      Stemmer det. Denne innbildningen dere har av fantasifiguren “Gud” handler mye om den jævleskapen som dere selv går og ruger på. Nestekjærligheten har skygget banen for fordømmelse og spotting i alle år fra dere overtroiske mørkemenn…

    • Anonym

     Du kaller det for en stor synd ihht bibelen.
     Hva mener du selv da?
     Jeg spør ikke hva Gud eller bibelen mener nå.
     Du har jo fri vilje og egen tankegang til å mene noe selv.
     Synes du også homofili er en stor synd eller å leve ut sin forvridde drøm, som du skriver et annet sted?
     Jeg selv synes homofil kjærlighet/sex er like verdifullt som hetero…

     • Lars Håkon Slette

      Også har man flere definisjoner av kjærlighet da…

      Agape: ubetinget kjærlighet
      Eros: Sex av alle slag, følelser, familiebånd, osv…

   • Anonym

    Hvilken gud?

    De greske gudene? Brahman? Solguden? De norrøne gudene? Ørkenguden? 

  • Anonym

   Sett fra mitt ståsted…
   Hvorfor velger du å ikke åpne øyene og se kjærlighetens mangfoldighet?
   Hvorfor velger du å hate, ved å se NED på andre menneskers homofile  kjærlighet?
   Hvor velger du å tro på Paulus?

   Og når vi først er inne på dette med bibel og synd.
   Bergprekenen 5:22
   “…Og den som sier: Du dåre!  skal våre skyldig til helvetes ild.”

   Derfor vil ikke jeg kalle et annet menneske forskrudd.

   • Anonym

    Hvorfor sier du jeg hater? Jeg hater ingen. Mangfold har ikke noe med dette å gjøre, du er forblindet av at alt skal være lov og at man kan leve ut alle sine forvridde drømmer.
    Hard? Er det hard å fortelle om vanlig, normal moral, som de aller fleste mennesker ser? Da får jeg heller være hard.Tro på Paulus? Det er da innlysende……, eller?Bergprekenen: Dette betyr ikke at man ikke skal kunne lese fra Bibelen, og opplyse om rett og galt, slik du nå selv gjør…..

    • Lars Håkon Slette

     Det han prøver å si er at det kanskje ikke er riktig å møte en synder som ikke har tatt i mot Jesus, ved å si at de synder. De synder jo fordi de ER syndere.  Da er det kanskje bedre å be, og fortelle dem kjærlighetens evangelie om at Gud gav sin sønn som soning for ALLE synder, hvis vi velger å tro på han. 

     Det hjelper ikke så mye å fortelle en liten unge som har bæsja i buksa at han har bæsja i buksa gjør det det?
     Bedre å hjelpe han på med nye klær, vise kjærlighet og omtanke.

 6. Hibaq Abdi Mohamed

  Ok la få en ting klart, man velger ikke å være homofil eller heterofil. Og for det andre  Lars Håkon hvorfor liker du deg selv er det fordi dine meninger er så jævla skrudd at ingen andre støtter dem? Pluss du skriver at gud er den som dømmer oss, vel hvorfor dømmer du da andre mennesker da. OG barre så du vet det du og dine meninger er det mest idiotiske jeg har lest noen gang. du velger ikke hvem du forelsker deg i, og hadde du vært sykt glad for at noen hadde drept deg fordi du var forelsket i “feil” kjønn. hadde du vært sykt glad hvis noen hadde sagt at du ikke fikk lov til å gifte deg eller være sammen med den personen du elsker/elsket? HOMOFILI er ikke noe man velger, hvorfor er det da så mange som lyver om det? , hvorfor er det så mange som dreper seg fordi de tror at live blir bedre uten dem og deres legning  så hold munn og kontroller munn diareen din en stund og tenk deg om før du skriver eller snakker . Og vet du hva jeg vedder på at du enten er “dypt” religiøs eller homofil selv …eller hva ?

  • Lars Håkon Slette

   Hvis jeg var homofil selv, så hadde du vært litt selvmotsigende hadde du ikke?

   Beklager hvis jeg har dømt noen, jeg er synder selv, men ikke homofil. Det er feil som du sier. 
   Syntes tv aksjonen er bra,  For det er VIRKELIG MORBID at mennesker dreper andre mennesker fordi de har en annen mening. Enten med homofili eller religiøsitet (der det for så vidt drepes flere titalls tusen på grunn av tro)Gud har en annen autoritet, akkurat som politi. Hadde jeg satt noen i et bur ville det vært kidnapping, hadde politiet gjort det, ville det vært en arrestasjon. Hvis man ikke velger hvem man forelsker seg, hva skjer da når man er gift enten som homofil eller hetrofil. Plutselig kommer det en bedre person inn i livet ditt. Da er det ganske naturlig å få følelser for den. Eller benekter du at det kan være følelser inni bildet i utroskap? Eller kanskje er ikke polygami så dumt? Så skal det sies at dette er en debatt, der vi kommenterer en mening i et innlegg. Da må man være åpen for mot-kommentarer. 

   • Anonym

    Ifølge bibelen er polygami fabelaktig. Mange av profetene hadde mange koner, med “vårherres” velsignelse..

  • Anonym

   Først og fremst. Godt skrevet, man velger ikke hvem man forelsker seg i. 🙂

   Legger merke til at det er mest relgiøse, i alle fall de som er aktive i debatter, som er i mot homofili.
   Det jeg vil de skal spørre seg selv om er: Du sier din gud er kjærlighet, hvorfor har da din gud så mye hat mot noen som elsker hverandre.Her er en prest som holder en tale angående homofilt ekteskap:http://gawker.com/5953357/missouri-pastors-fiery-speech-against-equal-rights-for-homosexuals-has-stunning-twist-ending

  • Anonym

   Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier.” Er det galt å praktisere homoseksualitet? Det står i Bibelen, 3. Mosebok 18,22. ”Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.” Er det mulig for en som praktiserer homoseksualitet å arve Guds rike? Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,9. ”Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette.”
   Bibelen advarer mot homoseksuell praksis. Det står i Bibelen, 1. Timoteus 1,9-11. ”Vi må huske at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovbrytere og oppsetsige, for ugudelige og syndere, folk uten respekt for det hellige, verdslige, slike som slår sin far eller mor, mordere, menn som driver hor eller har utuktig omgang med menn, for slavehandlere, løgnere og dem som sverger falskt, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære. Dette sier jeg i samsvar med evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er betrodd meg.”
   All slags syndig praksis må opphøre og behøver Guds tilgivelse. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 6,11. ”Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.”
   Bibelen lover hjelp til de som ber om det. Det står i Bibelen, 1. Korinterne 10,13. ”Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det.”
   Dersom du selv er praktiserende homoseksuell, hva kan du gjøre?
   Første skritt er å bekjenne det. Det står i Bibelen, Salmene 51,2-4. ”Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet, slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet. Gjør meg ren og fri for skyld, og rens meg for min synd!”
   Andre skritt er å be om hjelp og tilgivelse – Gud gir alle mennesker anledning til å starte på nytt. Det står i Bibelen, Salmene 51,9-14. ”Rens meg for synd med isop, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg oppleve fryd og glede, la de lemmer du knuste, få juble! Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett all min skyld! Skap et rent hjerte i meg, Gud, gi meg en ny og stø ånd! Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra meg din Hellige Ånd! La meg atter fryde meg over din frelse, hold meg oppe med en villig ånd!”
   For det tredje, Gud har tilgitt deg. Det står i Bibelen, Salmene 32,1-6. ”Salig er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld, og som er uten svik i sin ånd. Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. For din hånd lå tungt på meg dag og natt. Min livskraft svant som i sommerens hete. Da bekjente jeg min synd for deg og dekket ikke over min skyld. Jeg sa: ”Nå vil jeg bekjenne mine synder for Herren.” Og du tok bort min syndeskyld. Derfor skal alle fromme be til deg i trengselstider. Om det kommer en veldig flom, skal ikke vannet nå dem.”

   • SindreKA

    Har sett på hva du har skrevet på Disqus. I det ene øyeblikket limer du inn lange sekvenser med bibelsitater, i det neste banner du, snakker om nettporno og sier at du elsker pupper. Et skikkelig internett-troll med andre ord.

   • Kristine Stubø Solbak

     “Alt står i bibelen”… vil bare bemerke at bibelen er en bok skrevet av menneskehender ord for ord, og menneskene som skrev var religiøst overbevist selv, men det viktigste er at de var formet av sin tid, kultur og tradisjonell tro på at det de ikke var vant med(det som ikke gjaldt majoriteten) var skremmende, derfor sett på med frykt og derigjen avsky, derfor hat, hat for det man er redd og ikke vet noe om. … bare noen tanker fra hodet mitt om de 100 % menneskelige forfatterne av bibelen og hvorfor bibelen IKKE kan ses på som noe bevis eller absolutt sannhet for andre enn subjektive troende. altså, bibelen er ikke et godt nok grunnlag for å si hva som er rett og galt… vi har da blitt litt mer sisivlisert og tilegnet oss litt mer kunnskap de siste par-tre tusen år.. skulle man tro …

    • Lars Håkon Slette

     Desverre er det mye som tyder på at man ikke har blitt mer sivilisert. 

     Nå er det vel ingen uenighet om at bøkene i bibelen er skrevet av mennesker. Inspirasjonen og om Gud fortalte forfatterne osv, er det uenighet om…

   • voi jummalauta

     Det står mye rart i bibelen, og de fleste velger vel å lese det som passer dem selv best. Derfor kan man fort trekke frem gammeltestametlige forbannelser over alt man ikke liker, og si at alt man selv gjør er velsignet. Jeg har ikke tenkt å krydre det jeg skriver med referanser, lukaser og matteuser, rett og slett fordi jeg ikke er spesielt religiøs, men en ting som mange religiøse ofte overser er noen kloke ord om at man ikke skal dømme andre, de ordene kan være greie å ta med seg. Det var vel også en klok mann en gang som sa noe om å kaste den første sten. Personlig har jeg litt problemer med å forstå hvorfor folk blir så forarget over homofile. Jeg synes ærlig talt ikke andres sexliv er så veldig interessant, hva voksne folk gjør seg imellom med felles samtykke er ikke min sak så lenge det ikke skjer midt i trynet på meg. Men kanskje fobien grunner i en latent og undertrykt fascinasjon Funrun? Har du opplevd litt for mye forbønn?

  • Eddy Hilberg-jacobsen

   Homofili er en psykotisk morsbinding; les; psykolog Per Olaf Tillers rapport som er kalt “sjømannsrapporten” og den finnes i arkivene på SV-fakultetet på universitetet i Oslo – dersom statsfeminist-lespene ikke har destruert den.
   Han gjorde en grundig undersøkelse på homofile gutter i Tønsberg-området, da det nettopp der var så uforståelig mange homofile gutter; og det vise seg at disse guttene hadde fedre  som var sjøfolk og kapteiner på utenlandsseilaser; og nesten aldri hadde kontakt med sine sønner……slik at mor ble hele deres seskualiserte identitetsforming; ergo feminin forming; de av disse sønnene som hadde god onkel og bestefarkontakter, ble ikke homofile; altså; PSYKOTISK MORSBINDING – “Sjømannsrapportern” av psykolog Per Olav Tiller.   http://no.wikipedia.org/wiki/Per_Olav_Tiller

   • Jim Særnblom

    I alle dager mann, er du helt borte? Hva med alle som vokser opp uten far, i ghettoer i Usa, over alt.  Hvis denne idiotiske undersøkelsen din (bra den ligger i “arkivene..) hadde stemt, hadde nok litt flere vært homofile ja..Haha, så tåpelig. Jeg ler høyt av sånne “undersøkelser” ass. De beviser bare det de vil bevise. Selektiv forskning kalles det, og kan ikke regnes for skikkelig forskning. Homofili har alltid eksistert, og det viser seg at anntall homofile er ganske konstant, både i dyreverden og hos mennesker. De vil alltid forbli mindretall, men de vil alltid eksistere. Så Eddy, get used to it!

 7. Anonym

  Jeg
  synes disse menneskene som kaller seg personlige kristne eller
  troende er noen merkelige personer. De uttaler seg så skråsikkert
  om ting som alle vet ikke kan dokumenteres. Det ser ut som om de
  prøver å folk til å tro at de vet at det de sier er sannhet. De
  fremlegger det de tror på som fakta, og er så selvsikre at man
  skulle tro at de kommuniserte med sin Gud hver eneste dag!For
  meg er det ubegripelig at folk anno 2012 forsatt tviholder på en Gud
  som befinner seg i en annen verden, ser ut som et menneske og er i
  besittelse av en kraft som går på tvers av alle naturlovene? Jeg
  synes at disse menneskene er urettferdig mot det univers som har
  skapt oss og gitt oss absolutt alt hva vi har? Alt vi har av
  menneskelige egenskaper har vi fått fra universet. Vår
  Intelligens, drivkraften i oss som er elektrisitet, vår bevissthet
  og størst av alt er livet, alt har vi fått fra universet, og vi
  har fått det fordi universet har bygget oss akkurat slik vi
  er!Universet gir oss all den kraft vi trenger, slik at vi ikke
  behøver å be noen andre om hjelp! Derfor synes jeg det er
  urettferdig å gi æren for at vi er til til en annen, når vi vet
  med sikkerhet at det er universet som har skapt oss!Og
  vi sender vår takk til et vesen som ikke engang er i universet og
  uten å vite om den de takker eksisterer?Så sterk er vår tro at
  fakta må vike til fordel for en innbilling som er påført oss av
  maktglade mennesker!Når disse menneskene påstår at det de sier
  er sannhet, så trekker de folk med seg inn i løgnens verden, for
  alle burde vite at alt det de snakker om er umulig å
  dokumentere!Vi kommer ikke langt med bare å tro, men tro er det
  første steget til visshet, og først da kan vi finne sannheten!Å
  ta det første skritt mot et ønsket mål er selvsagt viktig, men
  hvis man stopper der og bare tror at målet er nådd uten å være
  sikker, da kan man risikere å bli enormt skuffet!Eller det som
  er enda verre: hvis man er skikkelig naiv så tror man at ett skritt
  er nok for å nå målet!Alle vet at så enkelt er det ikke å
  komme frem til noe man ønskerAlle vet at Teologene har ikke mer
  kunnskap enn vitenskapen, og vitenskapen har også en tro, men sier
  aldri at det de tror på er sannhet før de kan legge fakta på
  bordet.Derfor har teologene mye å lære av vitenskapen, og ikke
  late som de er skråsikre på at de vet hva som er sant!Mange
  mennesker er redd for fakta, og mener at fakta kan føre til at de
  mister sin tro, og derfor velger de heller å benekte fakta, og
  finner på de mest finurlige motargumenter for ikke å miste sin ære
  og sitt livssyn!Men universet er taust og driver ikke med noen
  straffeforfølgelse mot noen som følger naturlovene, men er lik mot
  alt som eksisterer i universet.Universet er vårt hjem, og ingen
  liker at en utenforstående person bestemmer hva vi gjør i hjemmet
  vårt så lenge vi holder oss innenfor lovens ramme!

 8. Anonym

  Hvorfor beskrives dette kun utifra et vestlig perspektiv? Og hva med islams syn osv?

  • Maria Melbye Aanes

   Sikkert fordi islam er en nyere religion og kun en videreføring av jødedommen og kristendommen.

  • Anonym

   Sikkert fordi islam har like lite fornuft å bringe til debatten som kristendommen.

   Men seriøst: artikkelen forsøker å forklare hvorfor homofili gikk fra å være normalt til forbudt i europa i løpet av de siste to tusen år. Forklaringen er kristendom, ikke islam, og det er nok derfor fokuset har vært der. 

 9. David H. Jensen

  Religion er egoisme oversatt i tull. Se på meg, gud! Jeg er bedre enn dem! Homofili er egoisme oversatt i følelser for andre, som all annen kjærlighet. Må si jeg foretrekker det siste med klar margin, så lenge de homofile ikke tar over verden og skriver en ny bibel.

 10. Anonym

  Sokrates levde visstnok med mange mannlige beilere, men det jeg har lest virker det som han ikke var så glad i det selv. Det vil si, han var veldig hetro. Likte bedre den rappkjefta kona si, Xanthippe. 

  • Eddy Hilberg-jacobsen

   “Etter torden kommer regnet”, sa han da Xantippe hadde tømt vann i huet på ham, efter først å ha psyket ham ut; som  – den type  kvinner – gjør; jfr Valla/Navaseter/Gro-(tesk) og flere…

 11. Anonym

  Lite reflektert artikkel.  Ateistiske stater har vært minst like harde om ikke hardere mot homofile som religiøse.

    • Eddy Hilberg-jacobsen

     Forslag; Homser melder seg på Putin-kurs i Moskva, og skulle ikke det hjelpe, så har Amedinajad i Iran, flere kurer….
     Nåja, – jeg er ikke med på at homser eller lesper skal utsettes for vold av noe slag – men der går også grensen; – gå til legen!!

     • Anonym

      Jeg vil heller påstå at et sånt menneskesyn som du her lirer av deg har en diagnose som burde helbredes…

      • Anonym

       Det går ikke an å viske i kommentarfeltet, men alvorlig talt: Jeg har lest mye av det mennesket her og er redd du har rett.

     • Anonym

      Dette har ingen ting med meningene dine å gjøre, og du er velkommen til å gi meg huden full om sosialdemokrati og diverse.

      Men: Jeg synes du burde gå til fastlegen og få henvisning til psykolog. Jeg mener ikke at det er noe galt med deg, men jeg har lagt merke til at du er veldig aktiv i kommentarfeltet. Noen ganger kan det være greit å ha noen å snakke med.

      Tenk på det.

      *klem* 🙂

  • Eddy Hilberg-jacobsen

   Samme søren hvilken geografisk, politisk, religiøs retning mennesker har, så vet vel alle at man stikker ikke Venus-nøkkelen inn i rasshøllet på en annen mann……sorry!!  Det er sjukt!!

  • Anonym

   ok. Back to basics
   Ateisme/Teisme er posisjoner omkring ett bestemt spørsmål: finnes det en Gud? Det tar ikke egnang for seg hvilken gud det eventuelt måtte være. 
   Hva som følger fra dette faktum er at ateisme heller ikke legger noen føringer i sosiale spørsmål – det kan kun utelukke argumenter basert på teistisk argumentasjon. 
   Nå har det seg slik at et økende antall ateister (i alle fall de som har tenkt igjennom hva de tror og ikke tror på) er vitenskapelig orientert, og ofte humanetikere av et eller annet slag. Siden det ikke finnes en vitenskapelig grunn til å si “homofili er galt” er det naturlig at mange ateister ikke har noe imot homofili. Men igjen, ateisme i seg selv er ingen garanti for at noen tenker rasjonelt omkring alle spørsmål.
   Videre har de kjente eksemplene på “ateistiske” stater hatt både økonomsike og sosiale systemer som ikke var rasjonelle, samt en persondyrkelse som minner om gudedyrkelse, og det er dermed ingen overraskelse at de også har behandlet homofili irrasjonelt.

 12. Anonym

  Bibelen er et eventyr. Bare tullinger som tror det “skjedde på ordentlig”.

  Bygde en båt og putta to av alle dyrearter oppi? Uten at det fikk konsekvenser for genene? Ingen som spiste hverandre og begynte å slåss? Folk levde i 900 år? Brennende snakkebusker? Rødehavet ble delt i to av en fyr med magiske krefter? 

  Er dere helt tullete i huet? Jeezes, for å si det sånn :-p Hadde det ikke vært for masse- suggesjonsvilkåret så hadde det vært kvalifisert utilregnelighet. Overbevisningen er identisk med å tro at Askeladden blåste vintre ut av kjeften, en fyr åt gråstein og ei kjerring satt med nesa fast i en stokk i årevis.

  • Eddy Hilberg-jacobsen

   Det fantes en slik som deg, og han gikk  halsbrekkende i gang på å bevise “tullet” – og ente opp med å skrive en murstein av en bok, som heter; “Men Bibelen hadde rett”…  (til opplysning…)  http://debatt.sol.no/content/men-bibelen-hadde-rett

   • Neo

    Imponerende hvor mye svada du skal klare å lire av deg her på kommentarfeltet idag. 

   • Anonym

    Og det er fascinerende hvordan den beste kuren for kristendom er å sette seg ned og lese bibelen fra perm til perm..

   • Anonym

     Kan
    jo da anbefale deg å lese:

    The god delusion.

    God is not great:
    How Religion Poisons Everything

    The End of Faith:
    Religion, Terror, and the Future of Reason

    Hitch-22

   • Anonym

    Ahhh, ungdommelig dumhet! Det er så inspirerende! Og særlig dere kvasireligiøse, bornerte, landsbyidioter som til og med kommer til å le av dere selv om bare et par år… For du kan vel ikke være mye mer enn 17, du? Et gudsord fra landet eller den lokale bydelsklovnen fra vestkanten?

   • Eddy Hilberg-jacobsen

    Å hvilken historie er det du har lest; – (den sosialdemokratiske?) – og du snakker om poengløshet……råd: meld deg på Bjørknes-kurs i historie…(dessuten finnes jo google i dag, så historieløsheter er lett å korigere)

    • Neo

     Pass opp folkens, vi har tydeligvis en idiot på tur her idag. 

      • Constanse Lorenze

       Folk som bruker avanserte formuleringer for å skjule at de egentlig sier de skal sladre til de voksne fordi de er uenige blir systematisk utropt besserwissere. Men skal være enig i at skjellsord er lavmåls i hvilken som helst diskusjon eller samtale.

      • Eddy Hilberg-jacobsen

       Ja, det tviler jeg ikke et sekund på og du får sikkert også medhold, i Nasjonen Norge som har pressesensur som er mye strengere en Kinas….
       Se f0røvrig bildet av motorveien som ble bygget rundt privat eiendom i Kina, fordi paret nektet å flytte, – hva hadde skjedd med dem i Norge…..stats-psykiater og glattcelle, right??
       Homofili; altså sodomi – er dispicable, disgusting and preposterous!!!!

  • Anonym

   Alle samfunn som ikke finnes mer har raknet og gått ad dundas…

 13. AndyAce83

  For 2000 år siden var pedofili og Pederasti normalt også. Ikke at jeg sammenligner. Bare sier at argumentet “det var greit før” betyr ingenting nå. Ser selv at dere har valg zoofili bilder i tillegg i denne artikklen. Tror heller ikke homofile er tjent med å sammenligne seg med dem 😉

 14. Anonym

  Hvis “Homofili” var godtatt for 2000 år siden – og det skal
  styrke dagens debatt, hvorfor betegner man da  Bibelens tekster som umoderne, utdatert og
  urelevant som retningslinjer for mennesker I 2012?

 15. Anonym

  Når du først er inne på det, ja, det kommer noen beleilige opphevelser av en del bud. Men Paulus var jo ingen gud, så han hadde jo heller ingen autoritet til å oppheve regler om mat. Hvor ble det da av det hellige og uforanderlige Guds ord som fundamentalistene tror de følger til punkt å prikke.  Paulus var personlige en hater av homoseksualietet, men så på det kun som handligner ikke som en del av et menneskes følelseliv.  Forøvrig var Paulus generelt seksualfiendtlig, han likte ikke at heterofile heller skulle ha sex. Å gifte seg er i følge ham et nødvendig onde for de mest kåte til å få utløp for sex, hvis de ikke klarer å holde seg fra dens slags handlinger. Utrolig at så mange har latt ham få lov til til å bli en religiøs autoritet.

  PS Man skulle tro at Jesus var en viktigere person, og han sier ikke noe negativt om homofili. Det står tvert imot at han elska en av sine displer spesielt sterkt (Johannes)- Han elska jo alle, og da er det er jo litt vanskelig å vri seg unna at det er litt spesielt at et forhold til en av displene nevnes spesielt.  Så hvis man i hele tatt har noe å bygge på når det gjelder legningen til Jesus, så kan det godt være at han var homse.

 16. Anonym

  Går det an å ha så begrensa tenkning? Det er mye som kan være nyttig i verden uten at det har direkte med reproduksjon å gjøre. Det er nok av oppgaver her i verden å gjøre for folk som ikke har ansvar for egne barn. Dessuten er det for mange av oss her i verden, så det er vel bare bra om ikke alle får barn.  Du prøver å følge et kart som ikke er konstruert med bakgrunn i terrenget. Og da blir alt feil. Du later som noe taler imot homofili ( i tillegg til religioner).  Men eksistensen av homofili er et faktum liksom vann og luft.  Du kan være mot det, men det er formålsløst. Så hvis du er opptatt av mening, så burde du finne på noe annet å bruke kreftene på. 

 17. Ukjent

  JA TIL FLERE LESBER! GI meg fitta di jeg skal rive den opp med kukken min. Gi meg det lille rompehullet ditt søta, så skal jeg faen meg lage potetmos av deg. 

 18. Anonym

  Etter å ha lest gjennom kommentarfeltet slår det meg at dagens anti-homofile ikke er de skarpeste knivene i skuffen. En ting er at de umulig kan ha lest teksten de kommenterer under, men innleggene her er så grunne at det bare er trist.

  Takk til tekstforfatter for noe så sjeldent som en lang og opplysende tekst. Husk at på kommentarfeltene regjerer “the loud minority”. De bråker, men er i realiteten få.

 19. Anonym

  Jeg er ening med Friele i hennes beskrivelse av den homofiendlige treeningheten, men jeg tror tekstene til Paulus har påvirket folks negative oppfatning av homofili mest og påført homofile mange unødige lidelser.  
  Når homofile i Norge endelig har begynt å kunne leve gode liv så kommer det en ny grupper til Norge som hater homofile og som skaper ny utrygghet.  Islam aksepterer ikke homofile.         
  Lederen av Islamsk råd nekter å ta avstand fra drap av homofile. Han seier han tar avstand fra all for for vold, men når han blir bedt om å si at han tar avstand fra drap av homofile så nekter han dette. Vi har akkurat lest om i avisene at flere 10-talls homofile blir drept i Tyrkia hvert år. Når så mange homofile blir drept i Tyrkia, som kanskje det mest vestlige islamske landet, så kan vi jo lett tenke oss at det forekommer i andre islamske land også. Hvordan kan i sitte stille å se på dette? Hvorfor er det ingen muslimer som reagerer og sier at drap av homofile er galt? Og hvorfor setter ikke pressen fokus på dette?        

  • Anonym

   Du kan lese i bibelen om historien til Lot og ødeleggelsen av Sodoma. Det står ingen ting i bibelen om at det foregikk sex mellom menn, men det står om at Lot hadde sex med begge døtrene sine. Begge døtrene fikk barn med faren, men det er vel ikke avskyelig?    

   • Not of this world

    Genesis 19:1-38 ESV

     The two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them and bowed himself with his face to the earth and said, “My lords, please turn aside to your servant’s house and spend the night and wash your feet. Then you may rise up early and go on your way.” They said, “No; we will spend the night in the town square.” But he pressed them strongly; so they turned aside to him and entered his house. And he made them a feast and baked unleavened bread, and they ate. But before they lay down, the men of the city, the men of Sodom, both young and old, all the people to the last man, surrounded the house. And they called to Lot, “Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us, that we may know them [carnally].” …

     Jude 1:7 ESV  Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality and pursued unnatural desire, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire.

    Og hvem har sagt at incest ikke er avskyelig? Lot lå og sov da hans døtre gikk inn til ham. Dessuten ble deres avkom forbannet… 

    Leviticus 18:7 – ” The nakedness of thy father, or the nakedness of thy mother, shalt thou not uncover: she is thy mother; thou shalt not uncover her nakedness. 8 The nakedness of thy father’s wife shalt thou not uncover: it is thy father’s nakedness.” 

    Ha en velsignet søndag.

    • Stian Knutsen

     Men så er jo bibelen bare en røverhistorie, så jeg tror ikke vi skal bruke dette som argumenter i ett moderne opplyst samfunn.

   • Anonym

     Ok. Nå har jeg lest. Der står det at disse Sodomittene verket ett å ha “sin vilje” med en fyr… og at døtrene til Lot drakk faren full og la seg hos han fordi de ikke fant noen (normal?) mann… titter man på noen henvisninger nederst i den gamle bib’ærn jeg hadde fra folkeskolen så ser man at Lot stort sett var “på jordet”, og at det var avskyelig med incest ja…

    Det du skriver likner altså egentlig sitatfusk… elle står det noe annet i din bibel?

  • Eva Linn Oksavik

    Hvordan kan du påstå at homofili er sodomi(som betyr i følge wikipedia “i mot naturen”), når seksualitet er det mest naturlige som finnes?

   • Anonym

    Gjelder det også pedofili, nekrofili og dyresex? Sodomi er noe svineri, uansett kjønn. Rektum er ikke konstruert for denslags aktiviteter, det blir det bare ekle sykdommer av. 

   • Anonym

    Det kan hende det er naturlig, men det er ikke normalt, ikke hos dyrene heller.

     • Anonym

      Tja.

      Poenget var at selv om samleie, mellom samme kjønn forekommer hos både dyr og mennesker kommer det aldri til å bli normalt. Så lenge bare samleie mellom mann og kvinne kan produsere avkom, vil også flertallet av fremtidens mennesker tenne seksuelt på individer av motsatt kjønn. (ser du sammenhengen?)

      Dersom homofile kan få barn gjennom kunstig befruktning og liknende blir regnestykket over tid litt annerledes. Men det er ikke sikkert det er så galt det heller. Dersom kjønnet til partneren ikke blir like vesentlig lenger, kanskje det i fremtiden blir umulig å se forskjell på menn og kvinner. Hihi. 😛

      (Det siste er bare en tøysete problemstilling).

      • Maria Nordtveit

       Det er ikkje berre samleie eg snakkar om, det veit eg ingenting om. Men det er mange dyr som er homofile, og velger seg ein partner av same kjønn. Eit døme er i akvariet i Bergen, der det eine pingvin-paret aldri fekk barn. Passarane blei nysgjerrige på korfor, og fann ut at begge to var hokjønn. 

       Eg skjønnar ikkje heilt kva du meiner, meiner du at det som ikkje fleirtalet gjer, er unormalt? Det er ikkje så mange som driv med ballett, men det er vel ikkje unormalt fordi om? Då trur eg ingen er normale isåfall.

       • Anonym

        Hei. Jeg sitter egentlig og skriver oblig, men det er så kjeeeedelig. Derfor ble dette veldig laangt. Jeg er nødt til å bryte av dette her. Du trenger ikke lese alt sammen, det er bare jeg som skriver og skriver og skriver fordi alternativet er å gjøre leksene mine, og det er ikke så veldig motiverende. Hvis du jobber på akvariet i Bergen så synes jeg du er veldig heldig! 🙂

        Ja da har du nesten skjønt hva jeg prøver å formidle. Unaturlig og unormalt er to forskjellige ting. Men: En norm er en uskreven regel. Man kan være annerledes uten å bryte regler. Derfor kan man drive med noe uvanlig uten at det er unormalt. Det er normativt fra naturens side å ikke være homofil, men ja det er helt naturlig å være det.

        Jeg snakker om samleie fordi seksualitet er medfødt instinktivt. Man kan derfor argumentere for at homofili er en mutasjon. Mutasjoner er ikke noe farlig. Det er mutasjoner som gjør at mennesket og dyrene utvikler seg, og at menneskene er blitt så intelligente. En mutasjon betyr bare at man har en egenskaper som ikke stammer fra mor eller far, men som har oppstått.

        Det som gjør at homofili er unormalt er at homofile ikke kan produsere avkom gjennom samleie (med sin homofile partner). Dermed hjelper det ikke at homofili stadig vekk oppstår hos både menneskene og dyrene. Når de ikke produserer avkom, vil ikke genene spre seg.

        Derfor er homofili unormalt, og dømt til å alltid være unormalt. Det bryter med loven om at menneskene og dyrene skal produsere avkom. Tror du at de homofile pingvinene kommer til å få barn?

        Jeg vet at folk knytter ulike ting til det å være homofil. Jeg vet at det finnes jenter som kaller seg homofile, har homofil partner, men som kåter seg opp med bilder av nakne menn. Folk får bare gjøre som de vil. Men så lenge vi bruker homofili-begrepet om personer som eksplisitt tilnærming av individer av motsatt kjønn. Da står argumentasjonen min.

        Jeg forstår at du reagerer fordi du forbinder ordet unormalt med noe negativt. Jeg skal ikke sammenlikne homofili med andre mer dokumenterte genetiske avvik, fordi det kommer til å vekke enda større reaksjoner hos de som ikke forstår mine intensjoner.

        Man kan være et normalt menneske selv om man har unormale egenskaper. Et homofilt par, som adopterer et barn kan skape en normal atmosfære i sitt hjem og være en relativt normal og fungerende familie.

        Men det vil alltids forventes at et menneske skal være heterofilt, derfor vil det være unormalt å være noe annet. Det er for eksempel unormalt å ikke feire jul, likevel er det mange som av ulike årsaker ikke gjør det. Og det er ikke noe galt i det.

        Om 20 år tror jeg homofili kommer til å være fullt ut akseptabelt. Da tror jeg heller ikke folk kommer til å være så opptatte av det, og kanskje du da forstår hva jeg mener. Jeg forsøker bare å være en fornuftig stemme i en polarisert debatt som er preget av å velge side.

        Dette jeg argumenterer for kan endre seg dersom vi bryter sammenhengen mellom reproduksjon og seksualitet. Det synes ikke jeg er så farlig. Men jeg vet at det noen som like å peke ut slike detaljer, så da tar jeg det med til slutt.

        Ordbok.no beskriver ordet slik:
        norm m1 (lat. norma ‘vinkelmål, rettesnor’)
          1    anerkjent regel, rettesnor, mønster, målestokk følge, bryte n-en / n-er for høflig opptreden / måle alt med samme n- / det normale tjene det som er n-en i yrket

        II norma’l a1 (lat. normalis ‘laget etter vinkelmål, vinkelrett’)
          1    regelrett, gjengs, vanlig, gjennomsnittlig følge n- framgangsmåte / n- nedbørmengde / adv: etter fem minutter pustet hun n-t igjen

        Jeg kan tilføye at i matematikken er en normal en linje som står vinkelrett på en annen linje. Innen forskning knyttes begrepet normalt med noe som skjer regelmessig. Unormalt er da noe som ikke skjer regelmessig, eller uregelmessig. Nå håper jeg at vi forstår hverandre.

        Det er unormalt at det regner mye i Oslo i juni, men det er normalt at det regner mye i Oslo i august. Normalt er like mye “som forventet”.

        Det er altså ikke rimelig å forvente at et menneske skal være homofilt selv om noen dyr er det. Men det er rimelig å forvente at noen mennesker er homofile. Det blir heller ikke flere homofile av at homofili blir mer akseptert.

        Så lenge homofile ikke produserer avkom, kommer samfunnet til å bestå av en relativt konstant andel homofile. Jeg støtter fullt og helt både at homofile adopterer barn og at de får barn gjennom kunstig befrukting. Jeg tror ikke det er så lett å forstå hva jeg mener alltid, og det er nok min egen feil, men men, sånn er det.

     • eddy jacobsen

       Ja,
      det forundrer hverken meg eller millioner med  meg – de fleste menneskene
      på kolden – at homser og lesper refererer til de lavere instinkter ved å
      henvise til dyrene, som i sin minimale moralske og intelligensmessige 
      skapelse, følger dufter og kjønnslukter og jukker på her og der og som over
      hodet ikke har noe med menneskenes moralske og etiske skapelse……

      Min  mange hunder jeg har hatt gjennom tidene, jukket også alltid på mine
      venninner; – så feil kan altså  dyrene ta, siden de ikke har noen moralsk
      utrustning…..men så vet vi også at left-fanatikerne vil  nekte
      staffebeleggelse av sodomi; kopulering med dyr, slik det ennu ikke er
      staffebelagt i en del land…..  Det forteller ganske klart og tydelig om
      SVINERIET!!!  Sodomi er sodomi enten det skjer med dyr, eller mellom
      mennesker av samme kjønn EKKELT; MOTBYDELIG!! TARMVRENGENDE!!!

 20. Anonym

  Kristne og homofile må lære å respektere hverandre som fullverdige medmennesker.
  Det er noe som heter valgfrihet, retten til å velge sitt eget liv, det gir både den norske stat oss lov til og det gir bibelen oss lov til. Gud gav oss fri vilje, og dommen over våre handlinger kommer først i etterlivet ifølge bibelen. Gud sa faktisk at dommen hørte ham til, og at mennesker ikke kunne dømme uten at de i samme skritt dømte seg selv. Alle gjør vi feil og trenger nåden, som kommer gjennom  troen på Jesus.

  Både den norske stat og bibelen er enig om at nestekjærlighet er det viktigste. Jens Stoltenberg sier ofte i talene sine at størst av alt er kjærligheten. Ja den er størst, den kan kvele all ondskap.

  Jeg er kristen selv, men har aldri i mitt liv vært stygg eller nedlatende mot en homofil. Når jeg forteller dem at jeg tror på bibelen, og mener homofili er imot bibelens regelverk, møter jeg alltid stor toleranse. Mange homofile er selv kristne, og er usikker på hvordan de skal tolke bibelen. Andre igjen bryr seg ikke om bibelen, og er fullverdige verdifulle mennesker fordet om.

  Vi kristne skal respektere homofile som våre medmennesker, og aldri segregere dem eller behandle dem uverdig pga deres legning. De homofile må i sin tur respektere at vi kristne har trosfrihet, og kan tro det vi vil.

  Alle må til syvende og sist søke etter det viktigste, behandle sin neste godt. Det er den norske stats grunnverdi, og det er bibelens grunnverdi. Det største bud var ifølge Jesus, å elske sin neste som seg selv. Da går man ikke rundt og skremmer homofile med helvete og all slags annen svovelpreik.

  • Not of this world

   Er det kanskje ut av hat at vi advarer sodomitter? Hvis du ser noen kjøre uvitende mot en klippe, og du vet at vedkommende kjører mot en klippe, er det ut av mangel på kjærlighet for det medmenneske å si fra kanskje? Det er vår plikt å advare mot konsekvensene, så får vedkommende velge som han/hun vil etter det, det kan vi ikke gjøre noe med. Men å gi inntrykk av at det ikke har noen konsekvenser, hverken i dette liv eller i det neste, det er ikke riktig, spesielt ikke som kristen. Dommen kommer i etterlivet ja, med mindre Herren er tilbake før vi dør (jeg venter i spenning!). Men konsekvensene av våre handlinger kommer fort, og i dette liv.Og respekt…. det er det man har for noe som er RESPEKTABELT. Fortell meg du hvordan analsex er respektabelt? Eller sex utenfor ekteskap mellom mann og kvinne? Skal man virkelig RESPEKTERE det? Tror du bør tenke deg mer om ang. hva slags ord du bruker. Den norske stat, og Stoltenberg…… ja, hva skal man si til det… vet ikke om jeg skal le eller gråte.Å skremme “homofile” (for et ord, som om sodomi hadde noe med FILOS å gjøre!) med helvete… så det var det Jesus gjorde, han vrøvlet og kom med “svovelpreik”? Jeg kan ikke tro det jeg leser. Sikker på at du er kristen?

  • Anonym

   Haha, kristne skal vise all slags støtte og toleranse, men få null tilbake? De hadde nok fått mer støtte og toleranse om de først viste støtte og toleranse. De fleste kristne er skapsatanister. Mest opptatt av å selv ta del i det evige paradis for å smiske med Jesus og Gud. Gud er for dem en unnskyldning, en ansvarsfraskrivelse. Hvorfor gjør eller gjør du ikke? For “Gud har (faktisk) sagt”… Høhø. Tenk så fælt å måtte tenke selv, gjøre seg opp sin egen moral. Nei, de folka som bodde der nede i midtøsten for 2-3000 år siden vet nok bedre enn alle oss, så det så! Dessuten er Bibelen en 100% hellig bok og det er hevet over en hver tvil at den er eksklusivt inspirert av “selve skaperen av universet”. Jeg har ikke noe imot kristne generelt. Det finnes gode og dårlige kristne som i alle andre subkulturer.

 21. Anonym

  Homofili er en fullstendig meningsløs tilstand, og det gir ikke mer mening ved at delfiner også har homofile tendenser. Men det betyr ikke at det er noe galt i å ha en partner av samme kjønn. For meg blir det som smør under syltetøyet: I don’t get it!

  • Kimma Data-Duden

   helt seriøst man,, SELVFØLGELIG har man smør under syltetøyet!!! det skulle hvert påbudt! Syltetøy+smør=sant! Gi meg en grunn til at man ikke skal bruke det da? Smaken teller mere enn CO2 utslippene smør fororsaker..

   • Anonym

    Fordi det ikke smaker noe godt. Hadde alle syltetøyprodusenten vært enig med deg ville de ha tilsatt smør i selve syltetøyet….
    …og det gjør de selvfølgelig ikke! <_<

    Her er regelen:
    Bløtt pålegg: Ingen smør
    Fast pålegg: Smør

    Hva trodde du egentlig smøret gjorde på frokostbordet? Og hvorfor tror du det heter smør og smøre? Man trenger vel ikke å smør på en skive dersom pålegget kan smøre seg selv?

    • Anonym

     Maken til vås. Du får onanere på brødskiva di, da vet du. Det er sånn midt i mellom smør og tørt brød. Spennende pålegg du har, forresten, som smører seg selv! Bruker du gul Swix? Eller har du rett og slett smurt med restene av hjernen din?

  • Anonym

   Sånne som deg har altså smøret oppå syltetøyet. Og det blir vel også litt som deg og å ha en partner i det hele tatt? Sex? -I don’t get it! Men du kan jo sitte hjemme og onanere skikkelig mye, det er jo også kjærlighet.

  • Anonym

   Sex uten at det er kun for å få barn er meningsløst ja. Fatter ikke at folk gidder å holde på med det en gang. Men, men, de får bare holde på for min del. Jeg gidder hvertfall ikke!

 22. Kimma Data-Duden

  Det er faktisk ingen andre raser enn mennesket som gifter seg i kirker! hvorfor kan ikke 2 homofile Torsk gifte seg i en kirke i bergen? Dette må vi aksonere mot!

 23. Anonym

  Synet på homofili har historisk variert veldig fra kultur til kultur og vært veldig mye mer nyansert enn det fremgår her. Korrekt forsåvidt det som sies om antikken, forutsatt at det skjedde innenfor riktig kontekst – homosex på grunn av lyst alene var veldig tabu i følge Aristoteles. De gamle germanerne og vikingene derimot var nok homofobe så det holdt. Vi kjenner dette fra nidskrift og runer. “Rasskiri” – eller rævkjørt på moderne norsk, var en av de verste fornærmelser man kunne slenge til hverandre. Den romerske historikeren Tacitus nevner også at germanerne straffet homofili hardt, noe som støttes av enkelte moselikfunn.

  De gamle hebreernes syn på homofili gir også ytterligere en nyanse. Mens homofile menn ble hardt straffet, ser lesbiske forhold ut til å være akseptert.

 24. Anonym

  Jeg har ikke noe imot homofile og mener homofile som mennesker skal ha akuratt de samme rettighetene som alle andre. Det jeg derimot mener er feil, om man kan si det, er legningen homofili generelt. Den eneste måten man kan bringe menneskeheten videre på er at kvinner og menn parrer seg og får barn, dette går ikke hvis to gutter eller to jenter er sammen. Jeg gjentar igjen, jeg har ikke noe imot homofile mennesker, men hvis alle hadde vært homofile hadde menneskeheten dødd ut på én generasjon.

  • Anonym

   Er dette virkelig en aktuell problemstilling? Er det noe vits i å ta det opp?

   • Anonym

    Det er nok ikke et problem, nei. Men jeg må jo begrunne synspunktene mine, og siden det er ett av dem er det veldig vits å ta det opp, ja

  • Anonym

   Og hadde alle vært så dumme som deg, hadde vi dødd ut på noen få minutter.

   Ps. Du må virkelig ha høy utdannelse. Har du gått på Harvard? Det er nemlig ikke alle som vet så mye om parring og at det er kvinner og menn som får barn, ikke 2 karer eller 2 damer. Jeg trodde nemlig at det var slik det foregikk. Takk for tipset.

  • Anonym

   Saklig at alle kommer til å bli homofile. Du må være ganske homo for å tenke den tanken tror jeg. Selv om alle var homofile kunne de likevel fått barn, ved å parre seg med noen av et annet kjønn. I våre dager trenger man ikke det en gang.

 25. Kristine Brunvoll

  Jeg ser det er mange her som bruker at vi må føre menneskeheten videre som et argument – altså at det føles feil for dem at to gutter eller to jenter har sex. Men det vi burde huske på er at vi gjør ganske mye for å unngå å få barn også! De fleste heterofile par bruker prevensjonsmidler, og har sex kun for fornøyelsens skyld. Skal ikke homofile få lov til å ha den fornøyelsen de også?