Slik deler du nakenbilder lovlig (er det mulig?)

I forbindelse med TV-serien Nudes på P3, har vi samlet all informasjon du bør kjenne til før du tar opp mobilen og knipser, snapper eller deler.

Vi har samlet all informasjon du bør kjenne til før du tar opp mobilen og knipser, filmer eller deler.

Jeg har tatt

(nakenbilder eller -video av meg selv)

13 prosent av barn og unge mellom 13-18 år har i løpet av det siste året sendt nakenbilder av seg selv. Det viser den store Barn og medier-undersøkelsen 2018. 87 prosent av barn og unge har ikke sendt.

Å sende bilder av seg selv som har en seksuell tone, kan være både lovlig og ulovlig. Det er noen ting som avgjør dette: Blant annet hvor godt man kjenner personen man sender til, og ikke minst hvor gamle dere er.

Jeg vil sende til noen!

En viktig forskjell på om det er lovlig eller ulovlig ligger i hvorvidt den du sender til har lyst på bildene og om dere har blitt enige om det, eller ikke.

Har du sendt bilder til noen som ikke har bedt om det, har du gjort noe ulovlig. Å sende seksualiserte bilder eller «dickpics» regnes som seksuelt krenkende adferd i straffelovens paragraf 298 og kan kalles for «digital blotting».

Det vanligste blant dem som sender nakenbilder, er å sende til kjæresten eller venn av motsatt kjønn. Men flere har også sendt nakenbilder til en bekjent eller en person de kun kjenner fra nettet.

Hvis du og kjæresten din, eller den du flørter med, er enige om å sende nakenbilder til hverandre, så er det ikke ulovlig dersom dere er over 18 år. Altså må begge ha sagt ja til det, både du som tar, og den som får bildene. Er dere under 18 år er det i utgangspunktet ulovlig, men man kan i noen tilfeller slippe straff. (Se avsnitt om alder under.)

Hvis du på noe tidspunkt angrer på det du sendte så har du rett til å si til den andre personen at han eller hun må slette bildene. Hvis de ikke gjør det, så gjør de noe ulovlig. Det samme gjelder dersom den som har sendt til deg ombestemmer seg. Da plikter du å slette, eller så gjør du noe ulovlig.

De fleste som har sendt nakenbilder sier de aldri har blitt presset til å sende, men har sendt på eget initiativ.

Er du en av dem som ikke har lyst, og har blitt pressa til å ta bilder og sende dem fra deg, så er det en ulovlig handling fra den som ber deg om å ta dem.

Jeg er vel gammel nok?

Er du og/eller kjæresten, eller den du flørter med under 18 år, gjelder litt andre regler, enn om man er myndig. Det er i utgangspunktet ikke lov å ha nakenbilder eller seksualiserte videoer av noen under 18 på telefonen eller dataen din. Det er fordi det regnes som fremstillinger som seksualiserer barn og er brudd på straffelovens paragraf 311.

Men om dere er over 16 år vil du sannsynligvis ikke straffes for det – så lenge dere er enige om å sende. Hvis det er forskjell i alder på dere, vil politiet se på om dere er omtrent like utviklet, altså cirka like gamle i hodet og kroppen.

Det går altså an at den av dere som sender er 16 og den som mottar er 19, så lenge det ikke oppleves som at den ene er mye mer voksen enn den andre – og dermed kan ha presset den yngre til å gjøre noe han eller hun ikke vil.

Er dere under 16 år, er det ikke lov å sende nakenbilder. Det regnes som seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16. Hvis du er over 15 år, altså den kriminelle lavalderen, og kjæresten din er under 16 år, kan det være straffbart for deg å sende nakenbilder av deg selv, selv om kjæresten ønsker slike bilder av deg.

Hvis du er under den kriminelle lavalderen (15 år) kan du ikke straffes, men politiet vil i mange tilfeller etterforske saken likevel. Foreldrene dine vil bli varslet, og du kan bli kalt inn til avhør eller en bekymringssamtale. Selv om du er under 15 år kan politiet også beslaglegge mobiltelefonen din for å sikre elektroniske spor. Hvis de finner seksualiserte bilder eller videoer av barn på mobiltelefonen så blir den inndratt og du får den ikke tilbake.

Jeg tror jeg har mista kontrollen!

Har du opplevd at bildene du har tatt har havnet i feil hender, at den du delte med ikke vil slette selv om du ber om det, eller at personen du delte med har delt det videre? Da bør du kanskje snakke med noen så du kan få hjelp til å komme deg ut av situasjonen.

Har du følt på at du ikke lenger har kontroll på det du har sendt fra deg eller at det har blitt delt på sosiale medier eller nettsider? Politiet anbefaler å ta skjermdumper av sidene hvor bildet er publisert for å vite hvor, når og av hvem det er delt. Det er mulig å identifisere nettbrukere, og har man brukernavn, adresser eller nettsider kan politiet hjelpe med å finne tak i dem som deler.

Kontakt politiet på 02800, eller dra til politistasjonen.

En annen mulighet er å melde fra til nettsiden eller appen hvor innholdet er delt. De kan være behjelpelig med å slette innhold, deaktivere kontoer eller ta det videre til politiet.

Trenger du bare noen å snakke med? Snakk med en venn, gå til en voksen du stoler på, til helsesykepleier på skolen, ta kontakt med Kors på Halsen eller ring Hjelpetelefonen på 116 123.

Jeg har delt

(nakenbilder eller -video av andre)

Ifølge en undersøkelse gjort av Unicef i 2018 har fem prosent av unge mellom 18 og 20 år delt eller sendt videre et nakenbilde av noen andre.

Å vise fram eller videresende nakenbilder du har fått og som bare er ment for deg er ikke greit. Dersom den som er på bildet er under 18 år er det alltid ulovlig.

Men er det aldri greit?

Hvis du skal dele nakenbilder videre må du ha samtykke fra den som er på bildene, altså må de ha sagt at det er greit at du deler det videre. Det er ikke lov hvis personen på bildet er under 18 år.

Hvis bildene du har fått er gitt deg av noen som vil at du skal ha dem, kjæresten eller lignende, men at denne personen ikke vet at du har delt videre – da må du sørge for at den eller de du har delt med, sletter bildene.

Når man sender fra seg intime bilder, gjør man gjerne det til noen man stoler på, – og man forventer at de ikke bryter denne tilliten ved å sende dem videre. Hvis du har gjort det bør du derfor ta en prat med den det gjelder, si unnskyld og vær ærlig på hvorfor du valgte å dele videre.

Dersom bildene kommer på avveie og blir delt videre til noen man ikke kjenner, kan det lønne seg å gå til en voksen, en lærer, forelder eller politiet for å få råd og hjelp til å slette bildene. Vær modig og rydd opp etter feilen du har gjort, skriver Ung.no.

Jeg er redd for straff!

Hvis du er over den kriminelle lavalderen, altså 15 år, og du har vist fram eller videresendt slike bilder, kan du straffes. Og det hjelper ikke om du sendte bildene for å være morsom, for å erte, mobbe eller har en annen grunn, skriver politiet på sine sider. Det er ulovlig å sende videre, både til folk du kjenner og til ukjente.

Det er heller ikke lov til å filme eller ta bilder og dele videre av noen som er nakne, har sex eller gjør seksuelle ting. Uansett om du deler i lukkede grupper, via Snapchat der bildene og videoen forsvinner etter kort tid, eller om du legger det ut et sted der alle kan se det, er det ulovlig.

Dette kan regnes som en straffbar handling etter flere paragrafer i straffeloven. Paragrafene 298, 305 og 311 har vært nevnt tidligere. I tillegg kommer paragraf 266 om hensynsløs atferd, paragraf 267 som sier at det ikke er lov til å krenke privatlivets fred, og paragraf 104 i åndsverksloven som omhandler retten til eget bilde.

Hvis den som er på bildet eller videoen i tillegg er under 18 år regnes det som distribusjon av materiale som seksualiserer barn og omfattes av straffelovens paragraf 311.

En straff for deling av seksualiserte eller krenkende bilder av andre vil havne på rullebladet ditt, og kan for eksempel påvirke hvilke jobber du kan ha i fremtiden og hvor du kan reise.

Hvis du er under 15 år kan du ikke straffes for å dele bilder. Men politiet vil likevel ofte etterforske saken. Foreldrene dine vil bli varslet og du kan bli kalt inn til avhør eller til en bekymringssamtale. Politiet kan også beslaglegge telefonen din for å sikre elektroniske spor, sjekke hvor bildene er sendt, posta eller lignende. Om de finner bilder eller videoer som seksualiserer barn på mobiltelefonen din, så blir den inndratt og du får den ikke tilbake.

Jeg har mottatt

(nakenbilder eller -video av andre)

I en undersøkelse fra april i år svarer 2 av 3 unge mellom 15 og 25 år at de har mottatt nakenbilder fra andre.

Flertallet av disse sier at de har fått bilder de ikke har bedt om. Dette er ulovlig og regnes som seksuelt krenkende adferd overfor noen som ikke har samtykket til det, etter straffelovens paragraf 298 eller paragraf 305 om den som mottok var under 16 år.

Jeg likte det ikke!

Har du fått bilder du ikke har bedt om kan det anmeldes, og den som har sendt kan bli straffet og få et seksuallovbrudd på rullebladet sitt.

Hvis du får slike bilder fra noen du kjenner har du rett til å si fra til vedkommende at det ikke er greit. Du kan også si at det personen gjør er ulovlig.

Du kan anmelde personen som sender deg bildene. I så fall anbefaler politiet å ta skjermdumper av bildene. Notér deg navn eller brukernavn fra sosiale medier og ta kontakt med ditt lokale politikontor. Du kan også ringe politiet på 02800.

Får du bilder som du ikke visste om på forhånd, uten at du har bedt om det eller ønsker det, så vil du ikke straffes. Men det er ikke lov til å beholde bildene. Si fra til en voksen du stoler på eller meld fra til politiet – og deretter slett bildene.

Jeg vet ikke om jeg er gammel nok til å få bildene!

Dersom bildene viser noen som er under 18 år, regnes det som å dele seksualiserte bilder av barn. Det er straffbart etter straffelovens paragraf 311.

Hvis du ønsker å motta bilder, eller har bedt om å få det, og personen som er avbildet også ønsker å sende, er det alderen deres som avgjør om det er lovlig, eller ikke.

I straffeloven står det at straffen kan falle bort dersom den som er på bildet og den som mottar det er omtrent like i alder og utvikling. Dessuten må den som er avbildet være mellom 16 og 18 år gammel.

Dersom du er under 16 år er det ikke lov å sende deg nakenbilder, uansett om du selv skulle ønske det. Hvis den som sender er over den kriminelle lavalderen på 15 år og du er under 16, kan det være straffbart selv om du har sagt at du ønsker slike bilder. Det står i straffelovens paragraf 305 og omtales som seksuelt krenkende adferd.

Hva kan du om bildedeling? Ta quizen!

Informasjonen er hentet fra politiets side Delbart? og på infosider hos Ung.no drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Skrevet av
Kristin Granbo

Foto
Kim Erlandsen

Layout
Tom Øverlie