nrk.no

URØRT BRUKERVILKÅR

Laste opp din musikk? Dette er vilkårene som gjelder for musikken på Urørt.

1. OPPLASTING AV MUSIKK

1.1 Hva slags musikk kan lastes opp på Urørt?

Med klarert mener vi at du har fått tillatelse fra alle rettighetshavere og medvirkende (for eksempel komponist, tekstforfatter, vokalist, musikere og andre bidragsytere).

Du kan kun laste opp musikk du selv har laget eller som du har klaret alle rettigheter til. Med klarert mener vi at du har fått tillatelse fra alle rettighetshavere og medvirkende (for eksempel komponist, tekstforfatter, vokalist, musikere og andre bidragsytere).

Musikken må ikke være en uklarert coverlåt eller inneholde samples som ikke er klarert.

Det kan maksimalt lastes opp fire låter i uken.

1.2 NRKs rett til å bruke musikken

NRK gis en ikke-eksklusiv og ubegrenset rett til tilgjengeliggjøring og gratis nedlasting av hele eller deler av musikken på enhver kjent og ukjent plattform og uavhengig av distribusjonsmåte. NRKs rettigheter gjelder også om nettstedet Urørt legges ned.

Du og eventuelle andre rettighetshavere til musikken beholder fortsatt rettighetene til musikken som lastes opp.

NRK er ikke ansvarlig for andres eventuelle misbruk/ulovlig bruk av musikken, med mindre NRK har opptrådt uaktsomt.

NRK har rett til å ha musikken lagret i NRKs digitale arkiv.

Dersom ikke annet er særskilt avtalt kan NRK ikke gi ut musikken, og heller ikke ta betalt for nedlasting eller streaming. En eventuell utgivelse krever at det inngås avtaler med alle rettighetshaverne, medvirkende og andre rettighetshavere. Slike avtaler må være inngått før utgivelsen.

Dersom du sørger for at musikken blir registrert hos TONO/GRAMO, vil komponist og tekstforfatter få betalt for NRKs bruk. Utover dette betales det ikke vederlag for NRKs bruk av musikken med mindre annet er avtalt.

1.3 Månedens Urørt

Dersom du/dere blir kåret til «Månedens Urørt» blir du kontaktet. Da trenger NRK foto av deg/bandet til nettsidene og intervju til radiosendingen. Derfor er det en fordel om du laster opp et bilde også, og alltid sørger for at kontaktinformasjonen på siden din er korrekt.

2. REGISTRERING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ URØRT

Navn, bilder og andre personopplysninger vil bare bli brukt ved utnyttelse av musikken i samsvar med denne avtalen. Du kan når som helst endre opplysningene selv, eller sende en epost til urort@nrk.no for å be om at opplysningene skal slettes.

3. BRUK AV NETTSTEDET URØRT

Urørt skal ikke inneholde uttalelser eller annen meddelelse, herunder ved bruk av symboler, som truer, forhåner eller utsetter for hat, forfølgelse eller ringeakt en person eller en gruppe av personer på grunn av deres trosbekjennelse, rase, hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse. Tilsvarende gjelder krenkelser overfor en person eller en gruppe på grunn av deres homofile legning, leveform eller orientering. NRK har rett til å slette brukeren fra Urørt ved brukerens mislighold av disse vilkårene, eller ut fra en redaksjonell begrunnelse.

Opphavsrettslig beskyttet materiale må ikke formidles i strid med åndsverklovens bestemmelser. Det er heller ikke tillatt å formidle ønsker om veldedighetsbidrag og underskriftskampanjer, eller bruke Urørt til å drive kjedebrev eller pyramidespill. NRK forbeholder seg retten til å slette innhold.


***

Alle evt. spørsmål knyttet til forståelsen av disse vilkårene kan sendes til urort@nrk.no

Siste fra P3.no: