Valgforvirret?

P3.no stiller ungdomspartilederne til veggs med sakene som er viktigst for deg. Men hva er det?

12. september er det tid for å ta med seg stemmeseddelen til et valglokale nær deg.

Les også: Hva er egentlig et kommune- og fylkestingsvalg?

Kommune- og fylkestingsvalget har tradisjonelt sett svært dårlig oppslutning blant landets unge, men det er mye som bestemmes av lokalpolitikerne dine.

For å rydde litt opp i jungelen av saker, temaer og spørsmål, har P3.no satt opp en avstemming hvor du kan stemme på det som er viktigst for deg.

Vi har samtidig forsøkt å gi noen eksempler på hvordan disse temaene kan påvirke livet ditt hver dag. For uansett hvor du er i livsløpet, om du går på ungdomsskolen, er på vei inn i arbeidslivet eller kanskje akkurat har kjøpt deg din første bolig, så har det noe å si hva slags tilbud kommunen og fylkeskommunen din gir deg. Og det tilbudet bestemmes av de som sitter i kommunestyrene og på fylkestinget.

Valgomat: Hvilket parti bør du stemme?

Avstemmingen avsluttes onsdag ved midnatt, og de sakene dere har stemt mest på tar vi med rett til lederne for landets ungdomspartier og krever svar på hva de mener om dette. Slik kan du se forskjellene på partiene og finne ut hvem du er mest enig med.

Stem her:


Her er noen av spørsmålene du kan stille deg for å finne ut hva du er mest opptatt av:

Skole:

– Har skolen din et godt nok læringsmiljø?
– Vil du bestemme selv hvilken skole du skal gå på?
– Er det bra eller dårlig å ta de beste elevene ut i egne klasser?
– Hva syns du om karakterer som måling på hvor mye du har lært?
– Er du for eller imot nasjonale prøver?
– Er du opptatt av lærlingers rettigheter?
– Vil du ha mulighet til å evaluere læreren din?
– Er du redd for at skolen din skal legges ned?

Les også: Her er Norges beste og dårligste skolekommuner
Les også: Dette mener partiene om nasjonale prøver
Les også: De rødgrønne legger ned mest

Samferdsel: Vei og kollektivtransport:

– Vil du ha flere bussavganger i nabolaget?
– Koster ferja for mye?
– Hva syns du om bompengeavgift?
– Er det for dårlig tilrettelagt for sykkel der du bor?
– Syns du veiene i kommunen din burde vært bedre?

Les også: Slik er sykkeltilbudet i ditt fylke
Les også: Høyre mot Frp i bompengestrid

Miljø og klima:

– Er det godt nok opplegg for resirkulering i kommunen din?
– Er du opptatt av at kommunen og fylket ditt prioriterer miljøvennlige løsninger?
– Vil du holde bysenteret bilfritt?

Landbruk, fiske og viltforvaltning:

– Vil du ha mulighet til å fiske mer eller jakte mer?
– Er du opptatt av å verne om Norges ulvebestand eller bør husdyrhold og beiteretten prioriteres?
– Er du bekymret for nedlegging av gårdsbruk i kommunen?

Les også: Frp vil satse på jordbruket

Kultur- og fritidstilbud:

– Har du lyst på flere ungdomskonserter i bygda?
– Mangler kommunen en skikkelig skatepark?
– Vil du verne om folkebiblioteket eller heller bruke de pengene på noe annet?
– Er du fornøyd med svømmehallene og idrettsanleggene i kommunen?

Les også: Her brukes det færrest kulturkroner

Innvandring og integrering:

– Er du for eller imot asylmottak i kommunen din?
– Har kommunen din gode nok tilbud for å integrere innvandringsfamilier?

Les også: Flere innvandringskritiske velgere

Helse:

– Vil du ha flere år med gratis tannlege enn det som er i dag?
– Er det psykiatriske tilbudet i kommunen godt nok?

Eldreomsorg:

– Er du opptatt av at bestemor får sykehjemsplass?

Les også: Her er de dårlige på eldreomsorg

Bolig og eiendom:

– Er det for vanskelig å skaffe seg bolig i kommunen din?
– Syns du eiendomsskatten hjelper lokalsamfunnet eller er det bare en byrde?

Les også: Her betaler de mest kommunal avgift

Barnehage:

– Har du barn som mangler barnehageplass?

Arbeids- og næringsliv:

– Vil du ha hjelp fra kommunen eller fylkeskommunen til å starte egen bedrift, gjennom for eksempel gründerkurs?
– Er det godt nok samarbeid mellom skolen og næringslivet i kommunen din, slik at det er lett å få seg jobb etter endt skolegang?

Eller er det noe helt annet som er viktigst for deg i ditt lokalsamfunn?

Vil du kanskje helst verne om kommunens kulturminner eller har du et sterkt ønske om at bygda skal få Vinmonopol eller at utestedene skal få være oppe lenger?

Bruk kommentarfeltet og fortell oss hvilke saker du brenner for!

Les også: De skal stemme for første gang
Les også: Ungdom underrepresentert på valglistene