1 av 7 unge har blitt tilbudt MDMA

En tredjedel av disse takket ja, viser en undersøkelse Norstat har utført for NRK.

Ifølge undersøkelsen har 15% av unge i Norge mellom 18 og 30 år blitt tilbudt MDMA. I de store byene er andelen noe høyere. Samtidig sier nesten én av ti at det er litt eller svært vanlig å bruke MDMA i vennegjengen.

Ecstasy-bølgen på begynnelsen av 2000-tallet førte til store beslag. Men et tiår senere var MDMA, som er virkestoffet i ecstasy, nesten helt borte fra markedet. Ifølge Kripos skyldes dette et internasjonalt samarbeid om regulering av kjemikaliene man trenger for å produsere stoffet.

Nå har det derimot dukket opp nye kjemikalier og produksjonen har tatt seg opp for fullt.

Leo Ajkic ser på et MDMA-beslag hos Tollvesenet.
Leo Ajkic ser på et MDMA-beslag hos Tollvesenet.

Den nye MDMA-en har høyere styrkegrad nå enn før, forteller Kari Frey Solvik, seksjonsleder for narkotikaanalyse i Kripos.

– Etter at stoffet kom tilbake har mye av salget foregått på det mørke nettet med distribusjon via post. Jo renere stoff, jo mindre mengde å sende, forteller hun.

Den totale mengden MDMA som ble beslaglagt i fjor er mindre enn året før, men antall beslag har økt. Tollvesenet bekrefter at de stadig oftere konfiskerer relativt små mengder bestilt på internett.

Mer pulver enn piller

Da ecstasy ble populært, var det først og fremst i pilleform. Men de siste årene har politiet og tollvesenet beslaglagt stadig mer MDMA i krystall- og pulverform. Frey Solvik sier det nok er flere grunner til at pulveret har blitt mer populært.

– Det er mer kostnadseffektivt å produsere pulver og krystaller enn tabletter. I tillegg er det lettere å kamuflere pulver i en postsending.

Hun sier det også er mulig at produsentene bevisst har valgt å produsere pulver for å distansere seg fra «gammeldags» ecstasy.

– Mens det var MDMA-tørke var det en del ecstasy-lignende tabletter på markedet med andre virkestoffer, men disse slo ikke spesielt godt an, forklarer Frey Solvik.

Regner man om mengden pulver til piller (med tradisjonell styrkegrad), ble det beslaglagt mer enn dobbelt så mye MDMA i 2015 som i det forrige rekordåret 2002. Allikevel ikke stoffet i nærheten så vanlig som for eksempel hasj og kokain. Bare tre prosent av det totale beslaget i fjor var MDMA og ecstasy.

SE OGSÅ: Leo Ajkic møter en MDMA-dealer
og flere brukere i dokumentaren P3 sjekker ut: MDMA

Spennende kjærlighetsdop

Det er vanskelig å si hvorfor MDMA har blitt så populært, annet enn at tilgjengeligheten har økt, sier Sturla Kristoffer Naas Johansen ved Rustelefonen. Men han tror det kan ha noe med mytene knyttet til stoffet å gjøre. Mange brukere opplever en følelse av oppstemthet og økt interesse for andre mennesker og omverdenen.

– Ecstasy og MDMA bli jo omtalt som et «love drug», og det gjør det nok fristende for mange, sier Johansen.

Ifølge en EU-rapport om narkotika, er det få som søker behandling for MDMA og ecstasy. Under én prosent av alle avrusningspasienter har oppgitt MDMA-bruk som årsak til behandling.

Johansen sier Rustelefonen merker trenden, men at henvendelsene de får handler om andre ting enn avhengighet.

– Når det gjelder MDMA så har vi nok fått flest henvendelser fra folk som har opplevd en kjip episode  knyttet til at de har tatt stoffet, ofte fordi de har tatt for mye eller har fått en uventet reaksjon som skremmer dem, sier han.

Sturla Kristoffer Naas Johansen fra Rustelefonen
Sturla Kristoffer Naas Johansen fra Rustelefonen. Foto: Tone Rekdal Sperre