– De har ikke ødelagt for musikkbransjen

Resultatene av ny forskning fra Storbritannia antyder at musikkbransjen totalt sett ikke har tapt på ulovlig nedlasting og fildeling.

Gjennom en årrekke har nettpirater fått skylda for å ha «tatt livet av» musikkbransjen gjennom sin fildeling og sine brudd på opphavsretten. Norge innførte tidligere i år en ny åndsverklov som har til hensikt å forsøke å begrense dette.

Samtidig har sterke krefter hevdet at «ulovlig nedlasting» ikke har skadet musikkbransjen, men heller vært en del av en naturlig utvikling og kanskje til og med vært med på å øke salget av musikk.

Rapporten fra London School of Economics. Foto: Skjermdump.
Rapporten fra London School of Economics. Foto: Skjermdump.

Har ikke tapt, totalt sett

Nå viser en ny studie, gjennomført på instituttet for medier og kommunikasjon ved London School of Economics, at sistnevnte muligens har rett, skriver The Washington Post.

Det vil si: Den nye forskningen viser at musikkbransjen totalt sett har møtt den nye digitale hverdagen ved å endre og tilpasse seg og har «totalt sett ikke tapt økonomisk på individer som har brutt opphavsretten», som det heter i en av konklusjonene.

Les også:

De siste årene har det vært mye fokus på at de digitale endringene blant annet har ført til et stadig fallende salg av innspilt musikk – spesielt på cd. Samtidig har den digitale omsetningen økt voldsomt og inntektene artister har fra konserter har også hatt en markant økning.

«Musikkbransjen kan ha stagnert, men den drastiske nedgangen i inntekter som lobbyister fra bransjen har advart mot finner vi ingen bevis for», hevdes det blant annet.

Tallene fra undersøkelsen viser at de totale inntektene til musikkbransjen ikke har stupt på samme måte som salget av cd-plater. Foto: Skjermdump.
Tallene fra undersøkelsen viser at de totale inntektene til musikkbransjen ikke har stupt på samme måte som salget av cd-plater. Foto: Skjermdump.

Øystein Jakobsen, leder for Piratpartiet, hevder at dette underbygger det de i lengre tid har forsøkt å si.

Øystein Jacobsen er leder for Piratpartiet. Foto: Piratpartiet.
Øystein Jakobsen er leder for Piratpartiet. Foto: Piratpartiet.

– De som evner å omstille seg blomstrer

– Denne rapporten er bare en ny i en lang rekke undersøkelser som alle sier det samme – kulturen er ikke blitt skadelidende av internett, snarere tvert imot. Musikken forsvinner ikke, men forretningsmodellene endrer seg etterhvert som teknologi og marked gjør det, sier han til P3.no

– De som evner å omstille seg blomstrer, de som klynger seg til fortiden dør ut. Slik er det bare. Jeg sitter på et dusin artikler som sier det samme – fra Harvard til BI og EU’s teknologiråd.

– Økonomene Knut Løyland og Lars Håkonsen vant prisen for beste samfunnsøkonomiske artikkel i 2009 i Norge, hvor de stort sett påpekte det samme.

En «forstyrrende teknologi»

Gisle Hannemyr er forsker og lektor ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat.
Gisle Hannemyr er forsker og lektor ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo. Foto: Privat.

Gisle Hannemyr, forsker og lektor ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, tror imidlertid ikke musikkbransjens klaging på nettpiratene kun kan karakteriseres som spill for galleriet.

– Sannsynligvis har de oppriktig trodd at de måtte reprodusere sine tradisjonelle forretningsmodeller innenfor det digitale domenet for å fortsette å kunne tjene penger.  For musikkbransjen har nok hele nettet framstått som det Harvard-økonomen Clayton M. Christensen kaller en «forstyrrende teknologi», sier Hannemyr til P3.no og viser til en artikkel han tidligere har skrevet.

– Da er det slik alle instinktene som styrer de toneangivende aktørene får dem til å slåss mot de endringene den forstyrrende teknologien tvinger fram.

–  Dessuten er det jo ikke nødvendigvis slik at selv om inntjeningen til bransjen som helhet opprettholdes gjennom teknologiendringene, så er det de samme aktørene som tjener penger i 2013 som i år 2000.  Kaken er altså like stor, men jeg tror nok at det kakestykket som Apple (og da snakker jeg ikke om plateselskapet) forsyner seg med er vesentlig større i 2013 enn i år 2000, og at de kakestykkene som de tradisjonelle musikkforlagene og -distributørene sitter igjen med i 2013, er vesentlig mindre, mener Hannemyr.

Tre «lover»

Forskeren er imidlertid fullstendig enig i rapportens konklusjon om at nettet har tvunget musikkbransjen til å endre seg.

–  Allerede i år 2000 skrev jeg en artikkel i bladet PC World (les artikkelen her) der jeg mente at en slik endring var tvingende nødvendig for musikkbransjen og formulerte endog tre «lover» for digitale medier, nemlig:

  1. Mangel på legitime tilbud skaper og vedlikeholder et marked for illegale tilbud.
  2. Nye distribusjonsformer skaper nye markeder.
  3. Gitt tilstedeværelsen av et legitimt tilbud og for­nuftige priser vil illegal virksomhet marginaliseres og de store for­tjenestene være forbeholdt legitime aktører.

– Jeg mener resonnementet fortsatt holder. Det eneste som forbauser her er at det har tatt 13 år før musikkbransjen har begynt å finne ut av dette. PÅ disse 13 årene har veldig mye penger og goodwill blitt tapt på å utvikle ting som beviselig ikke fungerer, som for eksempel DRM/TPM og «gradert respons».

Les hele forskningsrapporten her:

LSE MPP Policy Brief 9 Copyright and Creation