Når piratjakt blir pengejakt

Et amerikansk firma ønsker å patentere jakten på pirater.

Kampen mot de som urettmessig laster ned rettighetsbelagt innhold fra nettet uten å betale hardner stadig til. Flere lands myndigheter har intensivert sine tiltak ved å skjerpe lovgivningen og i USA kommer neste år «Six strikes»-kampanjen, som kan oversettes til noe sånt som en «gradvis respons»-kampanje.

Les også:

Vil ta patent

Flere store amerikanske nettleverandører som AT&T, Cablevision, Comcast, Time Warner Cable og Verizon har gått sammen om et system der brukere som laster ned ulovlig vil få opp til seks advarsler, før tiltak settes inn. Tiltakene kan for eksempel være redusert hastigheten på deres nettlinje. Systemet skulle opprinnelig ha vært satt i gang tidligere i år, men er blitt utsatt til neste år.

Digital Rights Corp. er et av selskapene som jobber med teknologien bak slike systemer, og som tilbyr tjenester i dette markedet. Det spesielle med selskapet er at de nå, ifølge TorrentFreak forsøker å ta patent på denne måten å slå ned på nettpirater.

Deres patentsøknad inneholder forslag om et system der brukerne får advarsler, også tilbud om å betale et mindre beløp til de som har opphavsretten på det forsøkt nedlasta innholdet. Når brukerne av en tjenesteleverandør, som bruker Digital Rights Corp. sitt system, får en advarsel, blir de bedt om å betale et beløp på omkring 10 eller 20 dollar.

Slik kan en e-post med advarsel fra Digital Rights Corp. se ut. Foto: Skjermdump.
Slik kan en e-post med advarsel fra Digital Rights Corp. se ut. Foto: Skjermdump, digitalrightscorp.com.

Om de ikke går med på å betale er sanksjonsmulighetene til nettleverandørene at brukeren, hver gang han eller hun forsøker å koble seg på nettet, havner på en betalingsside laget av leverandøren. Eller i verste fall mister muligheten til å surfe på nettet fullstendig.

«Pirat»-patent?

Problemet er bare at systemet selskapet forsøker å patentere er helt likt det mange andre aktører allerede bruker, blant annet i «six strikes»-kampanjen. De forsøker altså på en møte å «pirat»-kopiere et system som skal ta «piratene».

Det potensielt skumle med en slik søknad er at systemer som nettleverandører og rettighetsorganisasjoner som Recording Industry Association of America (RIAA) allerede bruker kan få problemer.
Hva tror du?