Venstre for dummies

Norges eldste parti frir til de unge.

I forbindelse med P3 serien “Faten tar valget” vil vi i perioden frem mot valget legge ut korte info-artikler om alle de ni partiene Faten møter gjennom serien.
venstre-logo

Partileder: Trine Skei Grande

Oppslutning ved forrige stortingsvalg: 5,2 %

 

LES OGSÅ: KrF for dummies

 

Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet allerede i 1884. Man skulle tro de hang mye med SV, Ap, og de andre partiene på venstresiden, men ikke la deg lure av navnet. Partiet Venstre plasserer seg for tiden på høyresiden av politikken, og har de siste fire årene vært i regjeringssamarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og KrF.
 

Trines favorittbutton. FOTO: Trine Skei Grande
Trines favorittbutton. FOTO: Trine Skei Grande

Liberalisme eller sosialisme?

Det er deilig å være liberal, sier Skei Grande. Men hva betyr egentlig det for Venstre? Liberalisme betyr i utgangspunktet at staten skal bestemme minst mulig over hva du skal gjøre og når du kan gjøre det. Et enkelt eksempel er å la folk kjøpe alkohol når de selv vil. En typisk tankegang for høyresiden i norsk politikk. Men Venstre er ikke hundre prosent liberalister, de kaller seg et sosialliberalistisk parti. De mener altså at liberalisme (individets selvbestemmelsesrett) er politikkens mål, men at det samtidig er viktig at staten er med på å utjevne forskjeller i samfunnet. Sosialliberalismen blir derfor et slags krysningspunkt mellom høyre og venstresiden i politikken. Igjen, litt rart med det navnet.

 

Miljø og kvinnekamp og sånn

Med sosialliberalismen som utgangspunkt blir Venstres fanesaker naturlig nok en kombinasjon av frihet og utjevning. Skole (like utdanningsmuligheter for alle), velferd (utjevning av ulikheter), småbedrifter, og miljø er viktige saker for partiet inn mot valget i år. Venstre er klart det mest miljøvennlige partiet på høyresiden av politikken, og har vært i harde kamper i sitt regjeringssamarbeid de siste årene. Skei Grande mener også selv de har en stolt kvinnehistorie. Og sant nok, Venstre kjempet tidlig for stemmerett for kvinner, og hadde Norges første kvinnelige partileder, Eva Kolstad. Likevel har de bare hatt to kvinnelige partiledere på over 130 år. Det er ikke så veldig imponerende. I rettferdighetensnavn må det meldes at de ikke er så veldig mye dårligere enn de andre partiene. Kun Senterpartiet slår dem, med 3 kvinnelige partiledere på 97 år.

 

 

Hva vil Venstre endre?

Det er nesten umulig å holde denne artikkelen kort og forklare alt Venstre står for. Dette er bare et lite utvalg, basert på det Skei Grande sier til Faten at hun er mest opptatt av. Les gjerne mer på Venstres egne nettsider.

 

Skole

 • Gi flere lærere et kompetanseløft gjennom tilbud om etter- og videreutdanning.
  • Venstre har i flere år vært svart opptatt av det såkalte “lærerløftet”. I 2015 ble det innført strengere krav til hvor mange studiepoeng lærere måtte ha i de fagene de underviser i. Lærere som allerede jobber i skolen og mangler poeng fikk ti år på å få tatt dem. Venstre vil bygge videre lærerløftet ved å tilby flere lærere etter- og videreutdanning, passe på at lærerne lønnes bedre nå som de må ha mer utdanning, og at de får bedre økonomisk støtte i den perioden de må ta de poengene staten krever. Venstre mener at det viktig å sikre at alle lærere har nok fagkompetanse, og at erfaring i seg selv ikke kan gjøre opp for det.

 

 • Sikre bedre økonomi for studenter.
  • I dag må veldig mange studenter jobbe ved siden av studiene for å få økonomien til å gå rundt. Venstre vil, i likhet med svært mange andre partier, å gjøre det enklere for studenter å fokusere hundre prosent på studiene. Venstre vil blant annet at vi skal fortsette planen om 11 måneders studiestøtte, å bygge 3000 nye studentboliger, og på lang sikt øke studiestøtten til 1,5 * G per år. Som betyr ca 30.000 kr mer i året til studentene. Kan være greit å ha.

 
 

Miljø

 • Redusere de nasjonale klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivåene, og være karbonnøytralt samme år.
  • Sverige og Danmark har de siste årene klart å redusere egne utslipp med over 20 prosent, men Norge har dessverre gått motsatt vei. Venstre har satt seg et strengt mål for de neste 13 årene, og vil også at vi skal klare å bli karbonnøytrale samme år. Å bli karbonnøytralt betyr i teorien at vi må nulle ut våre egne utslipp gjennom å kjøpe kvoter i andre land eller gjøre andre tiltak som tar unna like mye CO2 som vi slipper ut. For eksempel å plante skog. Dette vil de få til blant annet gjennom å øke skatter og avgifter på utslipp og bruk av naturressurser, og legge til rette for at det er næringslivet som tar oss inn i en grønnere tid gjennom økonomiske fordeler.

 

 • Holde Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørefeltene oljefritt for all fremtid
  • Venstre vil at store deler av den oljen og gassen vi allerede har funnet skal bli liggende, og vil derfor heller ikke lete etter nye felter. De vil også at spesielt sårbare områder skal vernes for all fremtid. I følge FNs klimapanel kan bare 20 prosent av alle kjente kull- og olje og gassreserver i hele verden brukes dersom vi skal unngå klimakatastrofe. Og hvis man skal følge disse rådene er det å lete etter nye felter kanskje ikke høyest på “to do”- lista.
    

 
 

Småbedrifter og grundere

 

 • Styrke næringslivet og småbedriftene.
  • Grundere som starter egne bedrifter eller utvikler nye produkter skaper økonomisk vekst og arbeidsplasser. Venstre vil gjøre det lettere å starte opp små bedrifter i Norge ved å forenkle regelverket og rapporteringskravene for næringsdrivende, og redusere formueskatten.

 
 

Faten og Skei Grande diskuterer viktigheten av småbedrifter i en grunderskapt cafe i Gamlebyen. FOTO: Christian Breidlid
Faten og Skei Grande diskuterer viktigheten av småbedrifter i en grunderskapt cafe i Gamlebyen. FOTO: Christian Breidlid