De andre er ein tung film. Som ein dokumentarisk kampestein er filmen meint for å lage ringar i innvandringsdebatten, og kjem mest sannsynleg til å klare det den prøver på.

Margreth Olin har nytta heile verktøyskassa i kampen for å vise korleis unge menn vert behandla som kasteballar i det norske asylsystemet i dag. Ho ville fortelje det ho meiner er ei ufortalt historie, og det har ho absolutt klart.

Fokusert forteljing

I De andre følgjer me ei handfull asylsøkarar som på eit tidspunkt har vore under 18 år i Noreg. Traumatiserte Hussein som er avhengig av storebroren Hassan, Khalid som er oppgitt over systemet allereie som 17-åring, og kurdiske Goli, som nyleg har blitt sendt ut av landet, og no prøver å kome seg tilbake via Hellas. I tillegg får me stemmene til ei rekkje andre i same situasjon.

P3Dokumentar: De uønskede: Hvordan klarer man å leve et liv som dette – i flere måneder, i flere år?

Hussein er ei av skjebnene me møter i «De Andre»(Foto: Norsk Filmdistribusjon)
Hussein er ei av skjebnene me møter i «De Andre»(Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Opphavet for mange av desse er Salhus mottak, ein institusjon som skulle forberede unge asylsøkjarar på tilbakesending der dei kom frå. Prosjektet vart rekna som mislukka, og mottaket vart nedlagt i 2011.

Filmen er veldig fokusert rundt deira forteljing, til den grad at me sjeldan høyrer frå andre. Dette er både ei styrke og filmens eine svakheit. For filmen har eit ensidig brennpunkt, men nettopp det slepp historiene sterkare fram og gjer at me kjem nærare på ungdommane.

De andre er stort sett intervjubasert. Svart-kvitt-stillbileter i kombinasjon med filma intervju styrker kvarandre og held nerven i forteljinga til stades. Med unntaket av starten og slutten av filmen, er det òg mindre prega av forteljarstemma som eg syntest har vore litt for dominant i fleire av Olins tidlegare filmar.

Bruk av musikk i kombinasjon med nærast poetisk filming kan til tider bli litt anmassande, på grensa til at det vert litt for mykje å ta inn.

NRK Ytring: Christian Tybring-Gjedde: — På flukt fra eget ansvar

(Meldinga held fram under biletet)

Den bibelske «Skriften på veggen» var eit dommedagsvarsel, det vert den òg for ein av ungdommane i «De andre».
Den bibelske «Skriften på veggen» var eit dommedagsvarsel, det vert den òg for ein av ungdommane i «De andre». (Foto: Norsk Filmdistribusjon)

Trekkjer paralleller til Utøya

Verkemidla er sterke, og med ein klar agenda. I motsetning til politikarar som får kommentere debatten heile vegen, vil ho late desse menneska kome fram i lyset. Ein av ungdommane har på skrive si historie på veggen på rommet sitt, symbolikken vert sterk når meiningane hans vert vaska vekk og måla over ved Salhus-mottaket si nedleggjing.

Nokre vil nok òg reagere på måten ho opnar filmen med bileter som viser til symjande born ved Utøya. Det er sterkt, men eg skjøner kvifor det er gjort. Eit av dei største trauma for det norske folk sidan krigen kan nok setje stemninga for den komande halvanna timen.

Video: Margreth Olin på Filmbonanza: Vart beskytta av menneskesmuglarar

Historiene er sterke, og det er ingen grunn til å tvile på sannheitsgehalten hjå dei plaga ungdommane. Dette er uansett menneske det vil vere hardt å stille kritiske spørsmål, Olins band til dei er skjøre nok som det er.

Men eg føler ikkje at noko vert skjult. Ingen av filmens personar vert framstilt som englar, spesielt ikkje den domfelte kriminelle Goli som Olin òg deltok i rettssaka til.

De andre er ein brannfakkel inn i asyldebatten, som nok kjem til å bli mykje debattert i tida før og etter valgkampen. Det fortjener den.

Les også intervjuet, der Olin blant anna forklarer kvifor ho trakk inn 22. juli og Utøya De andre .

Om FILMEN

De andre
 • De andre
 • Slippdato: 26. oktober 2012
 • Regi: Margreth Olin
 • Utgiver: Norsk Filmdistribusjon
 • Sjanger: Dokumentar

 • Sverre Olsen

  Helt klart en brannfakkel!  En sterk kvinne har laget denne filmen med sine kontroversielle synspunkt, kanskje kan endelig asylsøkere få litt oppmerksomhet i mediene!!!!!!    En sterk film. Helt klart relevant med Utøya i innledningen, helt klart. Olin er en sterk politisk tenker.  Fint hun for en gang skyld slipper til i mediene! 

 • Olav Pettersen

  Disse mennene (det er ikke kvinner) blir regnet som voksne i de samfunn de kommer fra. Å kalle dem «asylsøkere» er i beste fall å forvirre oponionen. Det er innvandrere og fyller ikke vilkårene til asylinstituttet. Norge har innvandringsstopp og de kan derfor ikke innvandre til Norge. Da skal de reise hjem. Norge har ikke ansvar for fremmede mennesker som ulovlig (og svært ofte ved hjelp av menneskesmuglere) har tatt seg inn i landet. Det beste for dem er at de straks returneres til sine egne og et miljø de er vokst opp i og kjenner. 

  • demivee

   Hvorfor er de ikke asylsøkere?

   • onomatopoetikon

    De var tydeligvis ikke asylsøkere i ordets rette betydning ettersom de skulle bli sendt tilbake «der dei kom frå».
    Dermed var det unge menn som egentlig kom hit av andre grunner.
    «Statsborgerskapsøkere» er vel nærmere sannheten.

    • Hva annet enn å søke asyl må man gjøre for å være asylsøker, egentlig? Trodde det liksom sa seg selv, jeg.

  • Osloianer

   Å søke asyl er faktisk en menneskerett som folk i alle aldre har. Er det utrygt i et land, så er det fullstendig lov å rømme landet og søke asyl i et annet land. Det er dog ikke en menneskerett å få innvilget asyl.

   Vi kan ikke sette internasjonal lov tilside fordi «Olav Pettersen» og 4 andre synes internasjonal lov er brysom.

   • Olav Pettersen

    Dersom du ikke er i nærheten av å fylle kravene til politisk asyl er det faktisk misbruk av asylinstiuttet å søke om asyl. Likeledes er det misbruk av asylsøkerbegrepet når innvandringslobbyen nytter begrepet «asylsøker» når vi i realiteten står overfor unge menn som forsøker å omgå innvandringsstoppen. Det er forklarlig at ideologier som har bruk for «klienter» (proletarer) ønsker å importere det til Norge. På samme måte er det forklarlig at de samme nytter film som et redskap for å fremme sin sak. Men kall en spade for en spade. Dette er unge menn som søker lykken i et fremmed land. Reisen er betalt av dem som venter at de skal sende penger hjem. Filmen er der for å endre oponionen i Norge.

    • Igjen er det interessant dog latterlig irriterende at folk snakker som om de har SETT filmen!

     Olin setter ikke fokus og stiller spørsmål ved om disse gutten skal eller ikke skal få bli i Norge! De fleste i filmen er allerede dømt til tilbakesendelse av UDI. Filmens kritikk ligger i at UDI (Utlendingsdirektoratet) setter disse guttene ‘på vent’ i flere år, innelukket på asyl, når de altså ikke med norsk lov i hånd kan sendes ut før de er fylt 18 år!
     Det er denne venteperioden som er kritikkverdig og som bryter med barne- og menneskerettighetene, i følge de siterte lovene i filmen.  Dessuten blir en slik venteperiode så tung for enkeltindivider at de blir mer skadet mentalt enn om de var hjemme i hjemlandet. UDI tar ikke hensyn til dette, til menneskene, og derfor blir deres behandling av disse MENNESKENE, (altså ikke robotene eller maskinene), som 100 prosent iskald, meningsløs overkjøring med byråkrati, politikk og tørr årelang saksgang.

     Sånn…. da haper jeg at jeg har stoppet kjeften på de fleste her inne som IKKE har sett filmen og temaet de utaler seg om! 

     • Så. Da skal de sendes ut med engang da?

      Eller, mener du som Olin egentlig mener, at de skal få bli?

      • Hva mener du om saken da, norskgøy? Og har du sett filmen?

       • Nop, støtter ikke radikalfeminister. 

        • Du presterte å svare på noe helt annet enn de to tingene jeg spurte om! Gratulerer med det.

        • Det var svar på siste. Om du hadde lagt viljen litt til. Radikalfeminister og deres lakeier har jo så lett for det ellers.
         Om selve saken: hiv de ut.

  • Dei har absolutt vore asylsøkarar, sjølv om dei ikkje har fått innvilga asyl. Filmen prøver ikkje å hevde at alle skal få bli (det er heller ikkje det eg skriv i anmeldinga, eg trur mange les det dei vil her). Poenget er ikkje «slepp alle inn», men «behandle mennesker etter menneskerettane», sjølv dei som får søknaden avvist.

   Filmen viser derimot kor uverdig norske myndigheiter behandler mange som er midt i systemet, og spesifikt dei som er i venteperioden fram til dei vert 18 (altså før dei vert myndige). De andre viser ekstremt byråkratisk behandling av menneskeskjebner, og ja, også brot på menneskerettane. Og dette gjer den på ein nær og godt fortalt måte.

 • limboland

  På hvilken måte er dette en brannfakkel? Asylsøkere i Norge har det ille? Snakk heller om de som blir igjen i landet de vil dra fra, de har det jo verre. Så  en enda større brannfakkel vil være, «mennesker har det fælt i den tredje verden» eller hva med denne «krig er fælt». 

  20000 barn dør vær dag av fattigdom, usikkerhet ved asylsøkeprosessen er en brannfakkel? forbanna hyklere! Jo lenger naive idioter som Olin og co holdt trygt i hånden av et enda mer naivt media får snakke om billige politiske problem, utsetter vi de virkelige problemene, fattigdom og overbefolkning.

  Venstrevridde har faen meg blod på hendene i deres endeløse jakt på å tilfredstille sitt eget ego som «hjelper».

  • Tellefsius

   Words! Din kommentar blir sikkert slettet, men blir ikke noe mindre korrekt av den grunn!

  • Arn_Thor

   Asylsøkerdebatten handler om asylsøkere.. i Norge. Hva som skjer i asylsøkernes hjemland setter deres behov for å komme hit i perspektiv. 
   Det blodet «venstrevridde» eventuelt måtte ha på hendene som et resultat av å forsøke å hjelpe folk blekner sammenlignet med likegyldigheten visse andre sider av politikken viser. 
   Men dette handler ikke om høyre og venste. Det handler om mennesker som vi enten kan hjelpe

  • limboland, din logikk tilsier at «siden det finnes verre problemer, burde vi ikke belyse noen andre problemer.» Mener du seriøst dette?

   • LiViro

    Jeg tipper at det ikke er det han mener. Hvis jeg tør komme med en tolking, er det nok heller bruken av ordet «brannfakkel» og den voldsomme patosen denne filmen vekker hos enkelte.
    Jeg begynner å lure på om de koseliberale har den minste anelse på hvor kjipt mange i verden har det …

 • limboland

  Og utøya er ikke noe annet enn nok et uheldig resultat av sjokkblanding av etnisiteter, som aldri i menneskets historie har gått bra, aldri. Likevel lar vi oss overraske over at det smalt? Denne gangen var det en terrorist på høyresiden, Sverige hadde en terrorist på venstresiden som kun sprengte seg selv heldigvis, Danmark tok idiotene før de fikk utført terroren… tilfeldigheter, alt resultatet av det samme eksperimentet.

  • Du misforstår litt, forskjellige perspektiver utelukker ikke hverandre, de er komplementære.
   Om du ser en liten del av et bilde blir ikke resten av bildet borte.  Kulturmøter er blant annet problematiske, men ikke kun problematiske. 

   • Skifjord

    Godt formulert David Børresen!

  • Sverige hadde en terrorist på venstresiden? hvem er det du sikter til?

   • onomatopoetikon

    Tror han mener muslimen som sprengte seg selv litt for tidlig i Stockholm.

  • isentrum

   Jeg følger David Børresen. Slike problemstillinger krever nyanser. Dersom man skulle hatt fokus på samme type årsakssammenhenger som limboland peker på for andre samfunnsområder hadde vi kommet veldig galt avsted. Familievold kan aldri forsvares ut fra hvordan ofret har oppført seg, samme gjelder voldtekt. Det hele og fulle ansvaret ligger hos de som planlegger, støtter og utfører terror og vold. Man kan ikke slutte å gjøre ting som er båret frem av demokratiske prosesser, selv om noen blir voldsmenn av det. Det er jo en helt uhyrlig logikk. Verdens folk er i bevegelse som en naturlig del av evne til å forflytte oss og stor befolkningsvekst. Det har medført mange og store utfordringer blant annet i Norge, men også masse positivt og helt nødvendige endringer i det norske samfunnet. 

   En ting som gjør meg optimistisk er at det settes mer fokus på likestilling og rasisme også fra innvandrernes ståsted. Her er det fortsatt en lang vei å gå imidlertid og gir voksesmerter som vil gjøre Norge og verden sterkere på sikt. 

 • Arne Bjarne

  En av de siste plassene som er igjen der man kan kommentere. Skjønt kommentere og kommentere fru blom. Det blir vanligvis nokså ensidig når halvparten av kommentarene er slettet

 • Nils Herman

   

  Margreth Olin som er skeptisk til
  enhver begrensing av innvandring, lager en film om hvor grusomt det er å være
  asylsøker i dagens Norge. Margreth Olin befinner seg også på venstre siden i
  norsk politikk, og ønsker en liberalisering av innvandringspolitikken som føres
  i dette landet.  Så med andre ord, vi har
  en veldig politisk film hvor alle våpen blir brukt for å skape sympati og velvilje
  ovenfor asylsøkere.

  En ren propaganda film med andre
  ord, som spiller på følelser. Og dette skal være en brannfakkel i norsk
  innvandring debatt.

  Jeg tror ikke det.

  • Sigrid Skjønne

   Har du sett filmen? For det har jeg, og det virket virkelig ikke som hun prøvde å prakke på oss en mening, men prøvde å fortelle hvordan disse menneskene hadde det – med følelser, naturlignok, for mye av hvordan de har det handler om følelsene deres om det å bli sendt tilbake når de blir 18. 

   • Og du mener nå at de skal få bli?

 • HildeK

  Takk igjen, Margreth Olin! Du gjør et godt og viktig arbeid med å belyse umenneskelige forhold i norsk asylpolitikk – som går ut over BARN. 

 • Empori

  Jeg synes heller Olin kan lage reportasjer for despoter om hvordan man skal unngå krig, tyveri, svindel, korrupsjon og hvordan man kan gjøre et land bra for innbyggerne. Jeg tror at en slik vinkling hadde virket bedre enn nåværende materiale. Krig er verre enn fred – fortell det til syriske, libyske, tuisiske, libanesiske, egyptiske og jemenittiske islamister.

  • Hva er det du prater om? Du vil heller at Olin skal lage instruksjonsfilm for autoritære ledere istedet for å belyse overgrep på barne- og menneskerettigheter fra den norske stat? Utrolig snodig tilnærming…

 • Robert

  Nok en propagandafilm. Trodde vi var ferdig med den slags. Latterlig at Filmpolitiet tar denne seriøst. 

  • Hei Robert. Kan du utdype hva du mener med ‘propagandafilm,’ og i tillegg nevne og beskrive på hvilken måte Olins andre filmer er propagandafilmer? Så kan folk kanskje ta deg litt seriøst 🙂 takk!

 • Den filmen her må dere se, jeg har i hvertfall et helt annet syn på systemet vårt.
  Man kan dra fellesnevner fra denne filmen til systemet i norges forsømmelse av enkelt individet.
  Dagens samfunn behandler oss alle likt, det blir ikke noe individuell behandling (slik vi  priviligerte skolerte nordmenn lærer). En person med sterke traumer får ikke behandling, heller ikke lov til å bearbide traumer ved å få seg et nettverk her i norge. Disse barna/unge blir sendt ut av landet så fort de blir 18 år, da har de vært her i 2 år og bare ventet/gruet seg til den dagen. 

  Oppsummering: <>.