Lite truverdig advokatkrim frå nabolandet

Lite truverdig advokatkrim frå nabolandet

Forhasta karakteroppbygging gjer at handlinga i Advokaten ikkje alltid heng heilt på greip.