Innrømmer uenighet med eget parti

14 år gamle Karen stilte partilederen til SV et av de tøffeste spørsmålene i Hallo P3.

Hallo P3 får besøk av en ny partileder hver uke fram mot den store valgdagen. Det er du som lytter som bestemmer spørsmålene som stilles.

Jørn og Tuva er inne i siste uke med folkeutspørring. Det har vært noen interessante uker med gode spørsmål fra lytterne, og spenningen fortsetter noen dager til.

Les også: Siv Jensen | Erna Solberg | Hanna Marcussen| Trine Skei Grande| Bjørnar Moxnes

I dag har Hallo P3 hatt besøk av Audun Lysbakken (SV). Han forventet seg spørsmål fra andre enn 40-åringene, og håpet den yngre generasjonen ville stille han spørsmål under dagens sending.

Den yngste innringeren så langt heter Karen (14) og kommer fra Bergen. Hun lurer på hva Lysbakken selv er i mot når det kommer til sitt egen partiprogram.

Du finner aldri et parti du er enig med i alle sakene

– Min jobb er å fronte alt som står i SV sitt program, men når det kommer til skjenketidene er jeg uenig. SV vedtok at vi vil sette en absolutt grense for skjenketidene i Norge til kl 2. Her mener jeg vi kan holde oss til dagens regelverk, som er kl 3, mener Lysbakken, og mener at kommunene kan bestemme dette selv.

Tuva spør om det ikke er vanskelig å stå foran folk å si en ting, og egentlig mene noe annet.

– Du finner aldri et parti du er enig med i alle sakene, og det gjelder meg også. Hvis det hadde vært et tema jeg var veldig i mot, hadde jeg bedt noen andre ta debatten, sier partilederen.

Se dagens «10 på rappen» her

– Si opp EØS-avtalen

Innringer nummer to kommer fra Harstad og heter Kim Rune (22). Han har et spørsmål om kabotasjekjøring, og hva partilederen har tenkt å gjøre med dette.

Kim Rune forklarer at kabotasjekjøring går ut på at utenlandske sjåfører kan komme med sine egne lastebiler og kjøre deres last. Han mener de tar fra yrkessjåførene arbeidet.

– Vi trenger absolutt å gjøre noe med denne utviklingen. SV er for at utlendinger skal kunne jobbe i Norge, men det er ikke bra om de må jobbe for lavere lønn og dårlige betingelser. Da taper alle. Vi trenger en regel som sier at alt arbeid i Norge skal gjøres under norske betingelser.

Lysbakken sier dette er vanskelig å få til, blant annet på grunn av EØS-avtalen.

– SV ønsker å si opp EØS-avtalen, som gjør at det er begrenset hvor mye vi kan gjøre for å sette slike krav til utenlandske firmaer som jobber i Norge. Vi ønsker et strengere regelverk i forhold til kabotasjekjøring, i form av at alle skal ha like betingelser, sier partilederen for SV.

Hør Audun Lysbakken snakke om kabotasjekjøring her
HP3_Audun-veier

Ønsker yngre velgere

Sosialistisk Venstreparti er et av partiene på Stortinget som vil la 16-åringer få stemmerett. Lysbakken mener dette skaper mer engasjement.

– Folk er veldig redde for at vi skal slippe inn 16-åringer som ikke har peiling på politikk, men hva med alle 50-åringene som ikke har peiling, spør han.

Tuva spør om dette er en taktikk da SV ofte skårer høyt på skolevalg.

– Vi står for verdier som ofte appellerer til unge mennesker. Vi hadde et forsøk på å gi 16-åringer stemmerett for et par år siden, og det gikk veldig bra. Mange kommuner hadde høy valgdeltagelse blant unge, så jeg mener vi bør slippe de til, sier han.

Audun mener og tror dette vil føre til et større fokus på saker for ungdom under valgkampen.

– Det at unge mennesker stemmer, tvinger politikerne til å være mer opptatt av deres saker. Denne valgkampen har ikke vært preget av saker som ungdommen er opptatt av, avslutter Audun Lysbakken.

Folkeutspørringen i Hallo P3 fortsetter.

Hvis du allerede har et spørsmål, kan du sende det til hallop3@nrk.no. Om ikke ønsker Tuva og Jørn at du stiller spørsmål ved å ringe 03512 mellom kl. 1700-1745 under sendingen.

Disse kommer innom Hallo P3:
Tirsdag 3. september – Jonas Gahr Støre, for AP
Onsdag 4. september – Knut Arild Hareide, KrF
Torsdag 5. september – Liv Signe Navarsete, Sp