Leo tar valget: Integrering

I sin nye miniserie skal førstegangsvelgeren Leo Ajkic de kommende ukene utforske oljeboring, ostetoll og tigging.

Battle: FpU vs KrFU

Se også: Episode 1 – miljø

Temaet er asylpolitikk og integrering. Skal vi ta imot flere eller færre flyktninger? Hvordan skal vi hjelpe asylsøkere inn i samfunnet? Se videoen over for å se hele svaret fra FrU og KrFU.

Elisabeth-Loeland-krfu

partisvar-bullet-krfElisabeth Løland
Leder i KrFU

 

“KrF vil gi flyktninger en introduksjonsjobb, slik at de kan lære språk på jobb samtidig som de tjener noen kroner.”

Himanshu Gulati, formann i FpU

partisvar-bullet-frpHimanshu Gulati
Formann i FpU

 

“Vi må slutte med en naiv politikk hvor vi ikke stiller krav til de som kommer til Norge.”


Dette mener de andre ungdomspartiene:

 

Andreas-Halse-SV

Andreas C. Halse
Leder i Sosialistisk Ungdom

Vi mener at alle skal ha de samme rettene og pliktene uavhengig av hvor du kommer fra, hva du tror på eller hvilket kjønn du har.

Å kunne norsk er nøkkelen til å lykkes i det norske samfunnet. Derfor ønsker vi å styrke norskopplæringen for alle som kommer hit samtidig som vi forventer at alle gjør sitt beste for å lære seg språket.

Vi ønsker å styrke opp under programmer som får innvandrere i jobb fordi det er viktig både for de som kommer og for samfunnet at alle bidrar. Vi vil kutte i kontantstøtten som betaler damer for å holde seg hjemme og ungene ute av barnehage.

 

“Vi vil kutte i kontantstøtten som betaler damer for å holde seg hjemme og ungene ute av barnehage.”


eskil-pedersen-auf

partisvar-bullet-aEskil Pedersen
Leder i AuF

Arbeiderpartiet mener at det flerkulturelle og mangfoldige samfunnet grunnleggende sett er bra for Norge. For å få til en vellykket integrering trenger vi en balanse mellom å tilrettelegge og stille krav til de som kommer hit.

Det viktigste vi gjør for å få til en god integrering er å sikre arbeid til alle. Det er bra for innvandrere fordi de lærer språket, tjener egne penger og kan bidra til fellesskapet på lik linje med andre. Det er også bra for Norge som får nytte deres kompetanse og arbeidskraft.

I tillegg må alle få opplæring i norsk språk og norske samfunnsforhold. Arbeiderpartiet vil fjerne kontantstøtten som holder mange innvandrerkvinner unna arbeidslivet og barna deres unna barnehager, med all den læring av språk og om samfunnet det gir.

 

“Arbeiderpartiet vil fjerne kontantstøtten som holder mange innvandrerkvinner unna arbeidslivet og barna deres unna barnehager”


Seher Aydar, leder i Rød Ungdom

partisvar-bullet-rSeher Aydar
Leder i Rød Ungdom

Vi trenger et arbeidsmarked og boligmarked som ikke lukker døra med en gang en innvandrer banker på. Alle som trenger norskopplæring må få tilgang til grunnutdanning og andre undervisningstilbud. Tilgang til arbeid og utdanning gjør bosetting og integrering lettere.

Før fikk nesten alle asylsøkere arbeidstillatelse, men i dag får bare under halvparten lov til å jobbe. Stortingspolitikerne nekter folk som vil jobbe muligheten. I kampen om å være kjipest mot asylsøkere har politikerne mista fornuften, og i denne saken er det virkelighetsfjerne politikere mot sunt folkevett. Å la asylsøkere jobbe vil styrke integreringa og gi asylsøkere mer selvstendighet og verdighet.

Norge setter folks liv på vent og sender de ut til en usikker framtid. Den urettferdigheten er spesielt synlig når vi ser hvordan asylbarna blir behandla. Å søke asyl er en menneskerett og folk som søker beskyttelse fortjener en skikkelig behandling og verdige forhold.

“I kampen om å være kjipest mot asylsøkere har politikerne mista fornuften”


Ingrid Ophaug Dahl (Foto: Monica Løvdal)

partisvar-bullet-mdgIngrid Ophaug Dahl
Talsperson i Grønn Ungdom

Vi mener Norge, som et rikt, fredelig og demokratisk land, må ta et mye større ansvar for å ta i mot flyktninger som trenger beskyttelse. Derfor ønsker vi å øke antallet kvoteflyktninger Norge tar i mot fra 1200 til 2000 hvert år, i tråd med FNs anbefalinger om å ta imot flere. Alle mennesker er like mye verdt, og derfor mener vi at Norge må ta imot de som trenger det mest, uavhengig av hva de kan tilføre norsk arbeidsliv.

Det viktigste når det gjelder integrering av asylsøkere er å hjelpe disse å bli en del av samfunnet. Da er det helt avgjørende å kunne det norske språket, og få mulighet til aktivisering sammen med andre mennesker. Derfor vil vi gi beboere på asylmottak språkopplæring, barna må få skoleplass og voksne få mulighet til å delta i frivillig arbeid.

“Vi mener Norge, som et rikt, fredelig og demokratisk land, må ta et mye større ansvar”


partiportretter-256-sandraborch

form3-spSandra N. Borch
Leder i Senterungdommen

Norge har, og skal fortsatt ha, en streng innvandringspolitikk. Asylinstituttet skal fortsatt praktiseres strengt – bare de som blir forfulgte skal få mulighet til å få asyl. Samtidig mener Senterungdommen at Norge bør doble antallet kvoteflyktninger til 2000 i året, i tråd med ønskene til Forente Nasjoner (FN).

Hovedmålet for innvandringspolitikken til Senterungdommen er at enkeltindividet skal bli integrert gjennom skole, arbeid og fritidsaktiviteter i et lokalsamfunn. Nøkkelen til god integrering ligger i språk- og kulturopplæring og muligheten til å gjensidig bli kjent med hverandre. Vellykket integrering finner sted mellom enkeltmennesker. En god integreringspolitikk innebærer at det stilles tydelige forventninger og krav som innbyggerne i Norge må rette seg etter, samtidig som det blir gitt rom for utfolding av egen kultur og religion.

“Norge har, og skal fortsatt ha, en streng innvandringspolitikk.”


partiportretter-256-sveinung-rotevatn

partisvar-bullet-vSveinung Rotevatn
Leder i Unge Venstre

Som eit av verdas rikaste og mest fredelege land har Noreg ei plikt til å ta imot menneske på flukt. Venstre meiner asylpolitikken har blitt for streng, og at det særleg er viktig å legge større vekt på omsynet til barns beste.
Det er inhumant at norsk politi knuser ruter og tek seg inn i hus midt på natta for å rive små born ut av sengene sine og sende dei «tilbake» til land dei aldri har vore i før.

Det er viktig at integreringsprosessen startar frå dag éin. Då må vi gjere det mogleg for asylantar å søkje arbeid, vi må ha gode og obligatoriske norskkurs og vi må sørgje for at det løner seg for kommunar over heile landet å ta imot nye innbyggjarar. Innvandringa til Noreg har gjort landet vårt rikare, både økonomisk og kulturelt. Det skal vi vere glade for.

“Det er inhumant at norsk politi knuser ruter og tek seg inn i hus midt på natta for å rive små born ut av sengene sine”


partiportretter-256-paal-joakim-sandoy

partisvar-bullet-hPaul Joakim Sandøy
Leder i Unge Høyre

Høyre mener at nøkkelen til integrering ligger i å få ta del i det fellesskapet en arbeidsplass er. Da må man snakke godt norsk, og derfor mener vi at språkopplæring må være obligatorisk og mer omfattende enn i dag. Dette vil gjøre det lettere for innvandrere å søke jobb og få seg nye venner i Norge.

Høyre er tilhenger av en streng, men rettferdig, flyktning- og asylpolitikk. Vi skal være et trygt sted å komme til for mennesker på flukt fra krig og forfølgelse. For å klare dette må vi også si nei til dem som ikke har et reelt beskyttelsesbehov. Da er det også viktig at søknadsprosessen går vesentlig raskere enn i dag. Samtidig vil vi at det skal bli enklere å komme som arbeidsinnvandrer også utenfor Europa. Vår integreringspolitikk ligger i slagordet vårt: Muligheter for alle!

“Språkopplæring må være obligatorisk og mer omfattende enn i dag.”


Valg-header-1150