Leo tar valget: Norsk mat

Leo Ajkic ser på norsk mat og landbrukspolitikk i fjerde episode av «Leo tar valget».

Battle: Unge Høyre vs Senterungdommen

Temaet er norske bønder og et konkurransedyktig marked. Skal man sette toll på utenlandske varer for å beskytte norske bønder? Sikrer ostetollen norske bønders konkurranseevne eller hindrer det norske bønder i å lage konkurransedyktige produkter? Se videoen over for å se hele svaret fra Unge Høyre og Senterungdommen.

partiportretter-256-paal-joakim-sandoy

partisvar-bullet-hPaul Joakim Sandøy
Unge Høyre

 

«Vi i Norge er veldige glade for at vi kan selge fisken vår til andre land i Europa. Det blir vanskeligere når vi stenger dem ute.»

partiportretter-256-sandraborch

form3-spSandra N. Borch
Senterungdommen

 

» Hvis vi skal ha matproduksjon i Norge må vi legge til rette for at bonden skal ha en bra inntekt. Det må vi gjøre gjennom tollreguleringer.»


Dette mener de andre ungdomspartiene:

 

Andreas-Halse-SV

Andreas C. Halse
Leder i Sosialistisk Ungdom

I en verden med både sult og lite plass til å produsere mat synes vi det er viktig at Norge tar sin del av ansvaret med å produsere mat også her.

Norsk landbruk er med å sørge for at det er mulig å bo i hele landet. Vi mener at det skal være mulig å være bonde på fulltid, uten å være avhengige av ekstrajobber ved siden av.

 

«Norsk landbruk er med å sørge for at det er mulig å bo i hele landet.»


eskil-pedersen-auf

partisvar-bullet-aEskil Pedersen
Leder i AuF

Landbruket og bøndene er viktige for Norge. Det sikrer nasjonal matforsyning, det ivaretar kulturlandskapet, det kan gi miljøvennlig kortreist mat og det er arbeidsplassen til hundretusener av norske arbeidstakere som igjen gir folk muligheten til å bo der de født og oppvokst.

Skal vi sikre norsk matproduksjon er vi nødt til å beskytte landbruket med tilskudd og andre virkemidler som ostetoll. Det er fordi det er mye dyrere å drive landbruk i Norge hvor vi har høy levestandard og høye lønninger og et krevende jordbrukslandskap.
På tross av Høyresidens skremselspropaganda har importen av ost til Norge økt etter ostetollen ble innført. Det har også norske bønders inntekter.

 

«Landbruket og bøndene er viktige for Norge.»


Seher Aydar, leder i Rød Ungdom

partisvar-bullet-rSeher Aydar
Leder i Rød Ungdom

Det er umulig å leve som bonde i Norge uten subsidier, fordi overskuddet fra økningen i matvarepriser havner hos matkjedene og ikke hos bøndene. Det er også vanskeligere og dyrere å være bonde i Norge, sammenligna med andre land i Europa. Vi vil at Norge skal være selvforsynt med mat. Dette sikrer matforsyningen vår i en verden som er trua av klimakrise.

Det er viktig å ha tollgrenser for å sikre trygghet og gode og sikre arbeidsforhold i landbruket. Vi må gjøre det mulig å være småbonde og ikke bare tilrettelegge for storbøndene. Småbruk er mer miljøvennlig og bedre for matjorda enn storbruk. Vi vil ta hele landet i bruk.

«Det er umulig å leve som bonde i Norge uten subsidier»


Ingrid Ophaug Dahl (Foto: Monica Løvdal)

partisvar-bullet-mdgIngrid Ophaug Dahl
Talsperson i Grønn Ungdom

De neste tiårene kommer verden til å trenge mer mat, fordi vi blir flere mennesker. For at alle skal få nok bra mat, som er lagd på en miljøvennlig måte, må alle land bidra.

Derfor må vi snu utviklinga i landbruket i dag, der stadig flere bønder legger ned og stadig mer dyrkbar jord går ut av drift. Dette skyldes manglende lønnsomhet. Bonden har i dag en gjennomsnittlig næringsinntekt rundt 180 000 kroner i året. Til sammenligning tjener en gjennomsnittlig industriarbeider 477 600 kroner i året.

Vi vil ha et landbruk tilpassa lokale forutsetninger i hele landet: Jordene og utmarka der sauene beiter kan ikke flyttes til en industrigård i et annet land. Norsk mat vil aldri kunne konkurrere på pris mot mat fra land med langt lavere lønns- og kostnadsnivå. For at bøndene skal få solgt produktene sine og få en anstendig lønn må vi derfor ta i bruk tollvernet. Tollvernet fungerer på samme måte som tariffsystemet i andre bransjer.

«Vi snu utviklinga i landbruket i dag, der stadig flere bønder legger ned»


Elisabeth-Loeland-krfu

partisvar-bullet-krfElisabeth Løland
Leder i KrFU

Det er viktig å ha landbruk og matproduksjon i Norge. Det er viktig at vi produserer mat fordi det gir arbeidsplasser i distriktene og det er med å skape den flotte naturen vi er så stolte av.

Det koster mer å produsere mat her enn i andre land. De fleste bønder jobber mye mer enn alle andre, men selv ikke de kan jobbe gratis. Toll gjør at matprodusenter kan få skikkelig betalt. Mat er ikke dyrt i Norge. Vi bruker mindre del av lønningen på mat enn folk i de fleste av verdens land.

Vi må importere mat fra utlandet og handle med fattige land, men den osten som importeres til Norge og konkurrerer med norsk ost kommer ikke fra fattige land i Afrika og Asia, den kommer fra EU-land som klarer seg greit selv om de ikke får solgt all gulosten sin til Norge.

«Det koster mer å produsere mat her enn i andre land.»


sveinung-rotevatn-Venstre

partisvar-bullet-vSveinung Rotevatn
Leder i Unge Venstre

Ved å auke tollen dramatisk på ulike matvarer har regjeringa starta eit farleg spel. Auka tollmurar og proteksjonisme var nettopp det som forlenga den førre økonomiske verdskrisa på 30-talet, og det må ikkje skje igjen. Europaparlamentet har reagert kraftig, og hintar om moglege straffesanksjonar. Det er særleg grunn til å vere redd for vilkåra for norsk fiskeeksport, som er ei utruleg viktig milliardnæring for landet.

Venstre er mot ostetollen, og vil heller bruke andre tiltak for å støtte norsk landbruk. Vi vil avbyråkratisere sektoren, fjerne antikvariske reguleringar som odeslov og delingsforbod, og bruke landbruksstøtta til å premiere dei bøndene som driv miljøvenleg og berekraftig matproduksjon. Det viktigaste enkelttiltaket vi kan gjere for å fjerne fattigdom i verda, er å liberalisere handelen med matvarer. Her bør Noreg gå i front, for å sørgje for god ressursbruk og rimeleg mat til ei veksande befolkning på jorda.

«Det viktigaste enkelttiltaket vi kan gjere for å fjerne fattigdom i verda, er å liberalisere handelen med matvarer»


Himanshu Gulati, formann i FpU

partisvar-bullet-frpHimanshu Gulati
Formann i Fremskrittspartiets ungdom

Fremskrittspartiet mener det er vår moralske plikt å fjerne tollbarriererne slik at fattige land får en reell mulighet til å selge sine varer. Uten muligheten for å selge olje, fisk og andre ressurser til utlandet, hadde Norge aldri nådd dagens velstandsnivå. Historien har vist at kun handel fører til vekst i fattige land. Dagens system er derfor usolidarisk.

FrP ønsker at Norge skal ha et robust landbruk også i fremtiden. Dagens politikk har derimot ført til at flere tusen forlater landbruket årlig. Staten bestemmer i dag hvor mye hver enkelt bonde kan produsere. Det er vanskelig å øke produksjonen, og systemet hindrer bøndene i å komme med nye varer. FrP vil slippe bonden fri, slik at han kan utvikle bedriften på den måte han selv ønsker, uten at staten skal sette begrensninger på hvor mye mat han får produsere. Når bonden selv får bestemme over sin bedrift, vil det være mindre behov for subsidier.

«FrP vil slippe bonden fri»

Valg-header-1150