Leo tar valget: Miljø

I sin nye miniserie skal førstegangsvelgeren Leo Ajkic de kommende ukene utforske oljeboring, ostetoll og tigging.

Battle: Unge Venstre vs Unge Høyre

I første episode av «Leo tar valget» er temaet oljeboring. Bør vi drive oljeboring i Lofoten og Vesterålen? Se videoen over for å se hele svaret fra Unge Venstre og Unge Høyre.

sveinung-rotevatn-Venstre

partisvar-bullet-vSveinung Rotevatn
Leder i Unge Venstre

 

«Det å bore i et så sårbart havområde kan kanskje gå bra, men dersom det ikke går bra er konsekvensene for naturen og fisken så store at vi må si nei.»

partiportretter-256-paal-joakim-sandoy

partisvar-bullet-hPaul Joakim Sandøy Leder i Unge Høyre

 

«Vi skal si ja fordi verden trenger energi, og Norge trenger velferd. Dette vil ikke ha negativ klimaeffekt fordi norsk gass er en del av klimaløsningen»


Dette mener de andre ungdomspartiene:

Andreas-Halse-SV

Andreas C. Halse
Leder i Sosialistisk Ungdom

Å løse klimakrisa er helt grunnleggende for å sørge for menneskenes overlevelse. Vi ønsker en folkelig klimapolitikk med fokus på nye arbeidsplasser, bedre og billigere transportløsninger og mer effektive energikilder.

Vi sier nei til oljeboring i LoVeSe fordi oljeindustrien setter rekord i investeringer hvert eneste år mens industrien på land sliter. Vårt nei til oljeboring i nord er et ja til titusenvis av arbeidsplasser innenfor fiskeri, treforedling, aluminium og møbelindustri.

 

«Å løse klimakrisa er helt grunnleggende for å sørge for menneskenes overlevelse.»


eskil-pedersen-auf

partisvar-bullet-aEskil Pedersen
Leder i AuF

Arbeiderpartiet går inn for at det gjennomføres en konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vi mener politikk må baseres på kunnskap. En konsekvensutredning kan blant annet gi oss mer informasjon om hvilken risiko oljeutvinning kan ha for miljøet og fisken.

Lofoten og Vesterålen er blant våre aller kjæreste naturperler, og kysten der er hjem for store fiskebestander som utgjør næringsgrunnlaget for store deler av lokalbefolkningen.
Arbeiderpartiet vil ikke gamble med miljøet eller fisken. Derfor sier vi ja til mer kunnskap ved å få en konsekvensutredning. Et ja til konsekvensutredning innebærer ikke at områdene åpnes for slik virksomhet, fordi spørsmålet om en eventuell åpning av områdene skal behandles av landsmøtet i 2015 etter konsekvensutredningen.

 

«Arbeiderpartiet vil ikke gamble med miljøet eller fisken. Derfor sier vi ja til mer kunnskap ved å få en konsekvensutredning»


Seher Aydar, leder i Rød Ungdom

partisvar-bullet-rSeher Aydar
Leder i Rød Ungdom

Lofoten og Vesterålen er et av verdens mest produktive, men samtidig et av de mest sårbare havområdene. Både leting, utvinning og transport av olje er risikabelt for fiskeriressursene og miljøet i havet. Det er ikke plass til både fiskerinæringen og oljeindustrien på den smale sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Oljenæringen vil ikke komme i tillegg til de næringene vi har her allerede, den vil komme på bekostning av den.

Olja kan ikke vare evig. Vi trenger en omlegging av norsk industri, slik at utfasing av petroleumsvirksomhet og strengere krav til utslippskutt ikke går ut over sysselsetting og verdiskapning. Vi bør heller satse på fornybare næringer for langsiktige og trygge arbeidsplasser. Vi har valget mellom å ha en kontrollert utfasing eller om å vente til olja er slutt og det er for seint å løse klimaproblemet. Vi må tenke langsiktig og velge miljø.

«Olja kan ikke vare evig.»


Ingrid Ophaug Dahl (Foto: Monica Løvdal)

partisvar-bullet-mdgIngrid Ophaug Dahl
Talsperson i Grønn Ungdom

Vi jobber for en klimapolitikk som stemmer overens med vitenskapen. Hvis vi skal klare å kutte klimagassutslippene så mye som FN anbefaler for å unngå alvorlige og uopprettelige klimaendringer, må nesten all oljen og gassen vi har funnet ligge under bakken. Da vil det være galskap å åpne de mest sårbare og verdifulle områdene vi har, nemlig Lofoten, Vesterålen og Senja.

I stedet ønsker vi å stanse investeringene i stadig mer global oppvarming gjennom oljevirksomhet, og heller begynne å fase ut oljevirksomheten i Norge. Vi vil skape en fornybarrevolusjon i Norge ved å utvikle nye former for produksjon av energi, og fortsette med en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og skogressurser.

«Vi vil skape en fornybarrevolusjon i Norge ved å utvikle nye former for produksjon av energi»


partiportretter-256-sandraborch

form3-spSandra N. Borch
Leder i Senterungdommen

For å nå klimamålene kan vi ikke ta opp all oljen og gassen i Norge. Da bør vi ta opp den oljen og gassen som har minst risiko for annen industri eller miljøet, og la det som ligger i Lofoten og Vesterålen, noen av fiskeindustriens mest sårbare områder, ligge der det ligger.

«For å nå klimamålene kan vi ikke ta opp all oljen og gassen i Norge.»


Elisabeth-Loeland-krfu

partisvar-bullet-krfElisabeth Løland
Leder i KrFU

Lofoten og Vesterålen er hjemmet til verdens siste store torskestamme. Noen sier man må knuse egg for å få omelett, men hvis man knuser alle eggene får man ingen kyllinger, og heller ikke flere egg.

Nord-Norge trenger arbeidsplasser, men løftene om arbeidsplasser er ikke særlig troverdige. For eksempel er det nesten ingen arbeidsplasser i Sogn og Fjordane i dag, selv om det er oljevirksomhet der. Alle oljearbeiderne flys inn fra andre steder. Vi må skape arbeidsplasser i Nord-Norge på andre måter.

Vi må utvikle arbeidsplasser og teknologi for framtida. Olje er ikke framtida. Verden har funnet mer olje enn vi kan bruke hvis vi skal nå klimamålene, da kan den oljen som ligger i et av verdens viktigste fiske-områder få bli liggende på havbunnen.

«Hvis man knuser alle eggene får man ingen kyllinger, og heller ikke flere egg»


Himanshu Gulati, formann i FpU

partisvar-bullet-frpHimanshu Gulati
Formann i Fremskrittspartiets ungdom

Norge har 40-år med sukesshistorie hvor olje og fisk har sameksistert uten problemer og skapt enorme verdier for landet. Norske petroleumseksperter er også verdensledende i teknologiutvikling. Vi burde alle være stolte over dette.

Nord-Norge er en fantastisk landsdel med store muligheter. Til tross for dette så opplever Lofoten og Vesterålen at ungdom som flytter bort for å ta utdannelse ikke flytter tilbake når de er nyutdannet. Dette er på grunn av en mangel på nye, spennende arbeidsplasser. Fremskrittspartiet vil la Lofoten og Vesterålen ta del i industrieventyret resten av landet har hatt siden 70-tallet. Oljeaktivitet vil gi landsdelen mange nye arbeidsplasser for både fagarbeidere og ungdom med høyere utdanning. Det er også vitkig at aktiviteten er så trygg som mulig, og vi stiller derfor strenge krav til sikkerhet. I dag er det lite beredskap i landsdelen mot feks skipsulykker, men dersom vi tillater oljeboring er det pålagt å ha beredskap tilgjengelig.

«Norge har 40-år med sukesshistorie hvor olje og fisk har sameksistert uten problemer.»

Valg-header-1150