Lover bedre seksual­undervisning

Kunnskapsministeren vil få seksualundervisningen inn i flere fag med livsmestring på læreplanen. Men det vil ta tid.

«Seksualitet er så mye mer enn penis og vagina. Seksualitet er fint. I skolen er det ofte bare fokus på det som er kjipt med det.»

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen leser fra «pensumboka» til P3 sjekker ut. Unge folk vi har snakket med har skrevet ned sine ønsker for hva seksualundervisningen på skolen bør inneholde.

«Jeg synes det generelt er alt for dårlig og tørr seksualundervisning på skolen. Skjønner ikke helt at man kan kalle det for undervisning. Følte ikke at jeg lærte noe, bare at man måtte være gutt og jente får å kunne ha det. Skulle ha vært mer om alle typer kjønn og seksualitet.»

– Seksualundervisningen er ikke bra nok i dag, sier Isaksen.

Her overrekker Leo Ajkic «pensumboka» til kunnskapsministeren:

https://www.youtube.com/watch?v=PhL8I2b7Ha8

«Det bør læres mer om respekt. At det er viktig å ha respekt for seg selv, hva man føler og hva man har lyst til.»

Mange unge er ikke fornøyde med seksualundervisningen de får på skolen.
Kunnskapsministeren mener problemet er at seksualundervisningen ikke er oppdatert og ikke tar for seg de problemene som unge har i dag.

– Undervisningen må føles relevant for de unge og det samfunnet de møter i dag. De skal lære å sette grenser, men undervisningen skal ikke være moralistisk.

Bla i pensumboka:

Hei, mitt navn er Vilde. Jeg syntes ungdom burde få mer opplæring i sex og seksuelt overførbare kjønns­sykdommer. Også viktig å lære om likestilling i senga, og om hvordan kvinner kan oppnå orgasme.

Hei mitt navn er Sander. Jeg syntes det er viktig at man lærer hvordan det er for det andre kjønn.

Prevensjons­midler. Og hvor kan man gå om man har kjønns­sykdommer?

Lære mer om alt

Selvbildet. Respekt for egen person. Og følelser.

Lære mer om hva som er greit og grense­setting. Og mer åpenhet om fetisjer!!

Meir info om prevensjon

Gjør seksual­under­visning morsomt og moderne! Lag videoer som tar opp viktige tema på en kul måte!

Anonyme spørsmål. Skriv lapper som lærer svarer på i plenum.

Innfør en standard for pensum – likere for alle.

Få inn anonym tredjepart som kan dra etterpå

Legg vekt på relasjonen i forholdet. Det handler ikke alltid om det praktiske, men menneskene

Ha fokus på å ikke måtte utforske seksualitet før man treffer en man er trygg på

Gjør det mer normalt. Det er ikke verdens største greie

Ikke begrenset informasjon avhengig av kjønn eller seksualitet

Vi lærte ingenting om fetisjer. Det har gjort at det har blitt tabu for meg og venne­gjengen å snakke om. Hadde vi lært om det, og vært åpne, ville det kanskje ikke vært sånn.

Jeg skulle ønske vi lærte mer om grenser. Hvor går grensa for hva som er greit? Og når er det greit å ha sex?

Jeg skulle ønske vi lærte mer om at folk tenner på ulike ting.

Det burde være mer fokus på at det er helt greit å vente. Det er ikke noe hast i å «få det gjort», og det bør de snakke om.

Jeg ville lært mer om hvordan ting foregår i praksis, hvilke baksider det har, og at man ser forskjellig ut nedentil.

Det bør læres mer om respekt. At det er viktig å ha respekt for seg selv, hva man føler og hva man har lyst til.

Burde lære mer om kjønns­sykdommer. Og helt vanlige ting som sopp.

Vi må lære mer om holdninger! Det kan forhindre at noen blir utnyttet. Eller utnytter noen.

Mer info om sex. Hvordan har man det? Blir man kåt? Hvordan føles det? Hvilke stillinger er bra?

Mer om følelser og ansvar for seg selv. Mer om verdighet og respekt for seg selv og andre.

seksual­under­visninga på skolen lærte meg ingenting. Alt jeg kan har jeg lært av erfaring og internett.

At man kan føle det samme uavhengig av om man er sammen med en gutt eller en jente. Og at det ikke er uvanlig for to menn å ha sex. Og hvordan gjør de det?

Kanskje lærerne kan dele litt av sin erfaring?

Vi vet ikke hvordan det gjøres. Lær oss alt. Vi vil være forberedt.

Mer følelser, og om hva det egentlig dreier seg om – at det er et forhold mellom to mennesker, og ikke bare en «quick fix» man gjør for å glede seg selv.

Det burde blitt snakket om at det ikke er flaut for jenter å onanere, være kåt, og få orgasme. Jeg syntes det var skamfullt at jeg onanerte, for det var jo ikke noe jenter drev på med, i hvert fall trodde jeg ikke det, for vi hadde ikke fått noe informasjon om at det var helt naturlig. Gutter onanerer og kan snakke om det, jenter skal ikke gjøre det. Jeg synes det er alt for lite vekt på at jenter har rett til å gjøre absolutt alt som guttene har, og at det verken er flaut å være kåt eller få orgasme. Det hadde også vært fint om man kunne fått informasjon om at «fittefis» skjer, og det er helt naturlig. Dette var ting jeg lærte via å selv bli trygg på meg selv, og «Juntafil». Det eneste læreren vår snakket om, var kjønns­sykdommer og hvordan bruke kondom. Det var mer skremsels­propaganda, enn nyttig informasjon.

Det burde snakkes om kropp, nakenhet, kjønn, seksualitet, legning og relasjons­identitet. Det burde snakkes om at det er ok å være «annerledes». Det burde snakkes om at det bildet som man ser i «mainstream» ikke er det eneste rette. Det burde være under­visning som gir unge mennesker rom til å utvikle seg naturlig uten å føle seg presset inn i et mønster. Rom til å være seg selv og å være trygg på egne grenser. En under­visning som lærer de unge at det er ok å si ja, og det er ok å si nei. At alle ikke er like og at det er lov å være forskjellig også når det kommer til seksualitet og relasjoner. under­visningen burde ta høyde for å gi unge mulighet til selv å ta informerte valg. Fokus burde derfor ligge på å fremheve informasjon som ikke er lett tilgjengelig. Nøkkelord: mangfold, kroppsbilde, kjønns­identitet, legning, relasjons­identitet, fetisjisme, vold­tekt og gruppe­press.

Mange barn og unge får sin «kunnskap» om sex fra nett­porno. Den kan være veldig grense­overskridende. Dessuten vil kompetent formidlet kunnskap om kropp, sex, kjønns­identitet og grense­setting i klasserommet gi nyttige diskusjoner, samt virke fore­byggende på seksuelle overgrep. Mange unge i dag vet ikke hvor grensen går, hva er innafor, hva er grenseoverskridende krenkelser?

Grenser, vold­tekt, ulike former for seksualitet og kjønns­identiteter + kjønns­uttrykk.

Skeiv Ungdom har et program som heter «Restart»! Jeg og et drøss med andre herlige frivillige reiser rundt på skoler og underviser i kjønn, seksualitet og forventninger. I 2016 nådde «Restart» 10.000 ungdomsskole­elever landet over. DET er noe å ta med til kunnskaps­ministeren, spesielt når programmet ikke har fått de midlene som ble søkt.

Noe jeg føler mangler i skolens seksual­under­visning – og som er vel så viktig som det å snakke om hvordan det «fungerer» – er å tørre å ta opp temaet om sikker sex. Ikke bare sikker sex som i prevensjon, men det å ha et sunt og selvsikkert forhold til seksualitet. Det er altfor mange unge som opplever «første gangen» som både ukjent og kanskje til og med påtvunget. Jeg tror at hvis skolen hadde turt å snakke mer om hvordan en mentalt kan være rustet til både det å sette grenser, men også det å gjøre opplevelsen bra for begge parter ved gjensidig respekt, hadde ikke like mange hatt et såpass anspent forhold til sin egen / andres seksualitet. For sex skal være det det er, vakkert og naturlig.

Kan ikke huske noe av seksual­under­visningen fra skolen, så selve under­visningen har altså ikke gjort noe inntrykk og dermed ikke gått inn blant flere av elevene i klassen. Tenker seksual­under­visning er kanskje noe man burde ha oftere. En gang i året kanskje, istedenfor et par timer på to uker? Min seksual­under­visning var mamma som sa jeg måtte bruke beskyttelse ved samleie. Da var jeg 20 år og hadde alt debutert.

I tillegg til de mange flotte overnevnte alternativene burde seksual­under­visningen også inkludere; grense­setting, hvordan kjønnene tolker og kommuniserer forskjellig, og definisjon på vold­tekt (altfor mange vet ikke når de går over denne grensen, det er nemlig mye lettere og fortere gjort enn de fleste tror).

Hei Leo, vi i NHFU synes det som mangler i seksual­under­visningen er fokus på seksualitet og funksjons­hemming. Mange funksjons­hemmede ungdommer får bare beskjed av helsesøster at hen ikke vet noe de får spørre spesialister eller beskjed om at som funksjons­hemmet skal man bare glemme å ha sex. Dette er helt feil. Trygg og god sex er for alle! Ja til mer fokus på mangfold og funksjons­hemming i seksualitets­under­visningen

Syntes det generelt er alt for dårlig og tørr seksual­under­visning på skolen. Skjønner ikke helt at man kan kalle det for under­visning. Følte ikke at jeg lærte noe, bare at man måtte være gutt og jente får å kunne ha det. Skulle ha vært mer om alle typer skjønn og seksualitet.

Hvis det er lærerne som synes det er kleint med seksual­under­visning er det på tide å ta et lite oppgjør og opprydning på lærerværelsene i landet. Kaste gamle råtne greier, og ikke kjøpe inn nye kopier av de samme råtne greiene.

Dere burde snakke med «sex og politikk» som har «uke6»-materiale! Vi i Amathea nyttar den, men draumen hadde vore at lærarar gjorde det!! Den får med absolutt det som skal med – seksualitet er så mykje meir enn penis og vagina. Og seksualitet er fint! I skulen er det ofte berre fokus på det som kan være kjipt med det.

Jeg syns at foreldre også har et ansvar å informere barna sine om sex og samliv. Om dere kan tenke dere hvor kleint den sit-downen er, så kan dere tenke dere hvor kleint det er for en lærer å ha sexunder­visning MED tips og triks foran 25-30 elever… som alle stiller «personlige» spørsmål i flere uker etterpå…. Jeg stemmer for at en utenforstående fra helsestasjonen eller liknende reiser rundt på skoler og holder denne under­visningen.

Synes at det generelt bør være mer seksual­under­visning i skolen! F.eks.: dette ang. pornografi.

Noe jeg føler at mangler er respekt og at det er lov å sette grenser og si nei!


Side 1 av

Vil endre seksualundervisningen

Regjeringen har en plan om å endre alle fagene i skolen, noe som kan påvirke hvordan seksualundervisningen vil bli i framtida.

– Vi skal gjøre om alle fagene i skolen. Noe av det vi vil gjøre er å få noe som heter livsmestring inn i skolen. Det skal være et felles tema som går igjen i flere fag, og seksualundervisning vil kanskje være en naturlig del av dette, sier Isaksen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er enig med mange unge i at seksualundervisningen i dag ikke er bra nok. Foto: NRK P3
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er enig med mange unge i at seksualundervisningen i dag ikke er bra nok. Foto: NRK P3

«Vi burde lære at det verken er flaut å være kåt eller få orgasme. Det hadde også vært fint om man kunne fått informasjon om at «fittefis» skjer, og det er helt naturlig. Dette var ting jeg lærte via å selv bli trygg på meg selv, og «Juntafil». Det eneste læreren vår snakket om, var kjønnssykdommer og hvordan bruke kondom. Det var mer skremselspropaganda, enn nyttig informasjon.»

Men det vil ta lang tid før skolene og elvene vil merke Regjeringens endringer.

– Endringene i lærerplanen og disse nye fagene kommer ikke til å være på plass før om noen år. Men om elevene synes seksualundervisningen ikke er god nok, trenger de ikke vente på politikerne, de kan ta det opp med elevrådet, lærerne eller rektor, sier Isaksen.

«Det burde være mer fokus på at det er helt greit å vente. Det er ikke noe hast i å «få det gjort», og det bør de snakke om.»

Les også: Den flaue sexpraten
Les også: Lær mer om seksualitet med Sexamen!
Les også: Består du Sexamen? Ta testen her!