– Enslige og homofile bør ikke adoptere

KrFs partileder mener alle barn har rett på en mor og en far.

Hallo P3 får besøk av en ny partileder hver uke fram mot den store valgdagen. Det er du som lytter som bestemmer spørsmålene som stilles.

Vi har kommet til nest siste parti i valgkampen. I dag var Knut Arild Hareide fra KrF i studio for å svare på lytternes spørsmål.

Spørsmålene som ble stilt partilederen handlet om homofiles rettigheter, alkohol og abort.

Les også: Siv Jensen | Erna Solberg | Hanna Marcussen| Trine Skei Grande| Bjørnar Moxnes| Audun Lysbakken | Jonas Gahr Støre

Innringerne fram til nå har som regel vært svært fornøyde med svarene de har fått fra partilederne. I dag virker det som om lytterne ringer inn for å diskutere med lederen for Kristelig Folkeparti.

Thea (21) ringer Hallo P3 for å få svar på hvordan partiet stiller seg i forhold til homofile når det kommer til giftemål og adopsjon.

Knut Arild Hareide starter med å svare at KrF respekterer alle, og alle valgene den enkelte tar. Han mener at det er kirken som skal ta valget om homofile skal få lov til å gifte seg eller ikke. Når det kommer til adopsjon, er svaret hakket mer bestemt.

– Ut i fra barn sine rettigheter, er det viktig at de kan få både en mor og en far. Derfor mener KrF at enslige og homofile ikke skal ha mulighet til å adoptere.

Tuva forteller at hun har skilte foreldre, og har store deler av livet vokst opp med en mor og en far, men som ikke bor sammen. Hun spør om dette er feil, siden KrF mener man ikke kan adoptere som enslig eller homofil.

– Alle familier er like gode, men skal vi lage et regelverk som gjør at barn ikke får en mor eller en far, spør Hareide.

Innringer Thea skjønner ikke dette, for hun mener et barn kan ha det like bra med to mødre eller to fedre.

Hareide gjentar seg selv flere ganger, og repeterer spørsmålet om vi skal lage et et regelverk som gjør at barn ikke har muligheten til å få en mor eller en far.

– En mor og en far er gode rollemodeller, og er viktige for et barn. Hvis det er en spesiell relasjon, som stebarnsadopsjon, kan homofile få adoptere, mener Hareide.

– Dyrt å kose seg

Eirik (29) ringer 03512 og ønsker svar på hvorfor det skal være så dyrt å gå ut og drikke alkohol i Norge.

– KrF er opptatt av å ha en alkoholpolitikk som ivaretar sårbare grupper. Jo lavere pris vi har og jo mer tilgjengelig det er, jo flere blir berørt av skadevirkningene av alkohol.

Hareide mener de som gleder seg med alkohol, og kan nyte det uten å bli påvirket, må være villige til å betale litt for det.

– Selv om alkoholavgiftene er relativt høye, er det ikke så alt for dyrt med tanke på inntektene vi har i Norge. Hvis vi senker avgiftene på alkohol, øker vi de menneskelige lidelsene og de store problemene for samfunnet. Sammenligner du Norge med andre land i Europa, ser vi at vi har en vellykket alkoholpolitikk. Vi har mindre skader og vold enn det andre land har. Om vi senker avgiftene, vil jeg tro det blir mer utrygt å være ute på byen, sier partilederen.

Eirik avslutter samtalen med å si at han ikke skal stemme KrF. Hareide svarer at om Eirik ikke ønsker en solidarisk alkoholpolitikk, skal han ikke stemme på KrF.

Se Hareide snakke om abort her

Selvbestemt abort?

Et tema partiet er vant til å svare på, er spørsmålet om selvbestemt abort. Innringer Elisabeth (33) lurer rett og slett på hvorfor partilederen er i mot.

– Jeg ser på fosteret som et liv. Det å verne om livet er viktig. Dette er KrF sitt syn, og jeg vet at de andre partiene ikke er enige med oss på akkurat dette, sier Knut Arild.

Han fortsetter med å si at han tror alle i utgangspunktet er i mot abort, og at spørsmålet er om det skal være selvbestemt eller ikke.

– Når det for eksempel er snakk om voldtekt, har vi selvfølgelig forståelse. Dette må da foregå mellom kvinnen og en lege. Det som er viktig for oss er det prinsipielle, vi ser på et foster som et liv.

Elisabeth spør hva man skal gjøre om man ikke har råd til å få barn, og tar studentene som et eksempel.

– Vi må legge til rette for de 15 000 kvinnene som tar abort i året, fordi økonomi skal ikke være en grunn for å ta abort i 2013. Vi ønsker å heve engangsstøtten til de som er utenfor arbeidslivet. Ønsker studenter å bære fram et barn, skal det ikke være økonomien de taper på, sier partilederen.

Siste parti i Hallo P3 er Senterpartiet. Liv Signe Navarsete har dessverre kansellert, men Per Olaf Lundteigen kommer istedet.

Hvis du allerede har et spørsmål, kan du sende det til hallop3@nrk.no. Om ikke ønsker Tuva og Jørn at du stiller spørsmål ved å ringe 03512 mellom kl. 1700-1745 under sendingen.